A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Magyar- és gyermekellenes döntést született Bánffyhunyadon
MÁÉRT - 2022. szeptember 2., péntek 08:52

Az Erdélyi Magyar Szövetség tagpártjának, az Erdélyi Magyar Néppártnak a területileg illetékes Kolozs megyei szervezete közleményben foglalkozott a Bánffyhunyadon előállt óvodai helyzettel. Ezt írták:

A tanévkezdés hónapjába lépve megállapítható: Románia az az ország, ahol 3783 tanintézetnek nincs tűzvédelmi engedélye, ahol 3,3 százalékuk nem rendelkezik még közegészségügyi engedéllyel sem, ahol 17872 iskola és óvoda őrzése megoldatlan, ahol az iskolabuszok 7%-a működésképtelen, ahol több száz tanintézmény még csak nem is rendelkezik vízöblítéses belső illemhelyekkel, és ahol egy, az Erdélyi Református Egyházkerület által – a magyar kormány támogatásával – Bánffyhunyadon felépített, minden előírásnak megfelelő, új óvodát csak azért nem vesznek be a helyi oktatási hálózatba, mert a finanszírozó kérése, hogy ott magyar óvodai csoportok működjenek. A báffyhunyadi tanács tegnapi (többségi) döntése a Napnál is világosabban rámutat: a román politikai képviselet döntő részében oly erősen működnek a magyarellenes reflexek, hogy akár saját, jól felfogott érdekükkel ellentétes döntéseket is hajlandók meghozni. (És nem kivétel ez alól a liberalizmusára, érzékenységére és úgynevezett „kisebbségbarát” politikájára oly büszke USR sem, melynek képviselője tartózkodásával tett hathatósan a magyar óvoda ellehetetlenítéséért.)
A kialakult helyzet tehát egyértelmű: a román városvezetésnek sikerült elérnie, hogy a református egyház épülete, melyet gyakorlatilag ajándékba kapott volna a szebb napokat is megélt Bánffyhunyad, a következő tanévben üresen maradjon, miközben ott sokkalta jobb körülményeket biztosíthattak volna a gyermekeknek, mint Bánffyhunyad másik két, felújításra szoruló oktatási intézményében. A magukat felelős döntéshozóknak tartó képviselők ezzel nemcsak egy egyértelműen magyar-, hanem gyermekellenes határozatot is hoztak. Mindez ugyanakkor jól illeszkedik az erdélyi magyar oktatási intézményeket ért támadások sorába, melyek célja közösségünk ellehetetlenítése, erőszakos asszimilálása és a magyar nyelvű oktatás végleges felszámolása Erdélyben.
Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezete tiltakozik a bánffyhunyadi helyi tanács döntése ellen, mely etnikai feszültséget szítva teszi kilátástalanná több tucat magyar család számára a tanév megkezdését. Mint minden közösség számára, úgy nekünk, erdélyi magyaroknak is kiemelten fontosak a társadalmunk megtartó alapjait képező családok. Élhető és fenntartható jövőnk pedig csak akkor képzelhető el szülőföldünkön, ha bölcsődétől az egyetemig biztosított az anyanyelven zajló oktatás, s ha a tanintézeteket magyar gyermekek töltik meg élettel. Épp ezért követeljük: a magyar családokat és intézményeket ne használják fel kicsinyes, politikai csatározásokra és hangulatkeltésekre, valamint hagyják békén a gyermekeinket!
Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezete ezúton is támogatásáról biztosítja az ügy kárvallottjait, és mihamarabbi megoldást sürget.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA