A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
„Szigorúan ellenőrzött” polgári kezdeményezés
MÁÉRT - 2022. október 27., csütörtök 14:51

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke mai marosvásárhelyi közleményében fölöttébb érdekes (és egyben a schengeni övezetbe ácsingózó román jogállamot minősítő) esetet tárt a nyilvánosság elé. Idézzük:
„Románia belügyminiszteréhez fordultam egy hónappal ezelőtt egy levélben, amelyben magyarázatot kértem arra, hogy szeptember 19-én feltűnő módon, a megfélemlítés feltehető szándékával a Belügyminisztérium autói követtek minket a Makfalva és Réty közötti úton.
Az ügy előzményéhez tartozik a szeptember 15-én kiadott közleményünk, amely tájékoztatja a közvéleményt, hogy ismételten végigjárjuk azt az utat, amelyet a makfalvi székelyek 2013 októberében szekéren tettek meg a néhai Márton Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, Makfalva polgármestere vezetésével. Ebben a közleményben az út céljai között jelöljük meg a tájékozódást, az emberek meghallgatását, az információgyűjtést »a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés folytatásához. A statisztikai adatokon túl személyes élményekkel az érintett régióban élő emberek élettapasztalataival akarjuk megerősíteni a kezdeményezést.«
Emlékeztettünk arra is, hogy az említett polgári kezdeményezéshez leadott, több mint 1,2 millió érvényes aláírás azt a kötelezettséget rója ránk, hogy a kezdeményezést sikeressé tegyük, és ezért saját tapasztalatainkon keresztül tájékozódjunk Székelyföld társadalmi, kulturális, gazdasági és demográfiai helyzetéről.
Szeptember 19-én, nem sokkal az indulás után észrevettük, hogy a román rendőrség autója és két másik gépkocsi követ bennünket feltűnő módon, tehát ahol megálltunk, megálltak, ha betértünk egy mellékútra, követtek, sőt, volt olyan pillanat, amikor rossz irányt vettünk, ahonnan vissza kellett fordulnunk, de a rendőrség autói itt is nyomunkban voltak.”
Izsák Balázs a továbbiakban az írja: „A levélre szeptember 30-án visszajelzést kaptam, hogy a beadványomat nyilvántartásba vették, majd telefonon kerestek meg, hogy egészítsem ki a minket követő autók rendszámával. Ezt is elküldtem. A mai napig érdemi választ nem kaptam. Az utunk célja közérdekű, akárcsak a polgári kezdeményezés, ezért a fenti tényről és a belügyminiszterhez címzett levélről a közvéleményt tájékoztatnom kell.” A belügyi szervek a maguk során nem tartották érdemesnek tájékoztatni a közösségi vezetőt.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA