A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Ideje dönteni! Schengen vagy Kisinyov?
MÁÉRT - 2022. december 10., szombat 16:57

Az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Elnöksége mai közleménye a Románia schengeni csatlakozását érintő uniós döntésről és annak hazai fogadtatásáról szól. Alább olvasható:


Érthető a lakosság felháborodása azt követően, hogy az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsában Ausztria és Hollandia Románia schengeni csatlakozása ellen szavazott, hiszen ez nemcsak a mindennapi élet, a fuvarozás, az export és a külföldi beruházások területén jelentett volna pozitív előrelépést, hanem Európa egységét is jelezhette volna a mostani, bizonytalanságokkal és válságokkal teli világpolitikai környezetben. Ugyanakkor látnunk kell: a schengeni övezethez való csatlakozásunk meghiúsulásában a bukaresti politikai elitnek is jókora – ha nem egyenesen döntő mértékű – felelőssége van.
Meggyőződésünk, hogy ha Románia csak fele annyi energiát fektetett volna a politikai jelszavak szintjén oly sokat hangoztatott és vágyott nyugati integráció tényleges véghezvitelébe, mint a 19. századi, birodalomépítő reflexekből fakadó és Moldovát Romániával egyesíteni kívánó ténykedésébe, ma nagyobb eséllyel tudhatnánk magunkat a schengeni övezet teljes jogú tagjának. Hogy ez mégsem így lett, abban meghatározó szerepe lehetett annak, hogy az Európai Unió néhány tagállama – kiváltkép e háborús helyzetben – nem kívánja, hogy a schengeni övezet egyik tagja – egy váratlan fordulat és a közösséggel nem egyeztetett magánakció eredményeként – határos legyen azzal a Transznisztriával, mely a Moldovai Köztársaság keleti, szakadár régiójaként óriási biztonsági kockázatot jelentene, és ezzel egy élő háborús konfliktus kerülne az EU határain belülre. Ugyanakkor az elmúlt időszakban újra és újra bebizonyosodott: Románia nem hajlandó feladni a vágyott területszerzésen alapuló politikáját, mi több, tán soha nem látott méreteket öltött az egyesülést napirenden tartók száma, nem beszélve adólejeink milliárdjairól, melyek a magyarság által is lakott régióktól elvont támogatásokként építik az egyre szorosabb kapcsolatokat a két állam között. Az állampolitikává emelt magyarellenesség, a román államelnök közösségünk ellen uszító megnyilatkozása, valamint az erdélyi magyarságot ért folyamatos és tervszerű támadások pedig szintén azt jelzik, hogy Románia nem érett meg a schengeni övezethez való csatlakozásra.
Megállapítható tehát: schengeni csatlakozásunk meghiúsulása súlyos tanulópénz és a román külügy csúfos kudarca, az események pedig arra is rávilágítanak, mennyit is ér az euroatlanti vezetők ígért támogatása, noha Románia minden létező módon igyekezett „mintaország”, a legmegbízhatóbb szövetséges lenni.
A történtek fényében ugyanakkor elvárható lenne, ha Bogdan Aurescu külügyminiszter is levonná a megfelelő személyi konzekvenciákat és vállalná a kudarccal kapcsolatos felelősségét.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA