A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Menyői szolgálat
MÁÉRT - 2022. december 30., péntek 19:16

December 27-én, Karácsony ünnepének harmadik napján Tőkés László püspök a szilágysági Menyőben hirdette Isten Igéjét, abban a gyülekezetben, ahová 1989 decemberében Papp László akkori püspök névleges kinevezése nyomán a román titkosszolgálat, a Securitate akkori feleségével együtt deportálta.
„A nép, amely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és akik a halál földjén és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada” – idézte Máté evangéliumából (4,17) azt az igét, amely híven jellemezte a sötét elnyomásban élt romániai nép és erdélyi, szilágysági magyarság elesett állapotát. Ezt a sötétséget törte meg eljövetele fényével a „Világ Világossága” Jézus (Jn 8,12), aki igéjének és tanításának fényét tanítványaira kiárasztva, őket is „a világ világosságának” nevezi, az isteni fényesség világoltatásával bízva meg őket (Mt 5, 14-16).
Az Ige hirdetőjét Paniti-Teleky Zoltán helybéli lelkipásztor köszöntötte, majd Molnár Kálmán volt zilahi esperes elevenítette fel az egykor történtek emlékét. Köszönetképpen és áldáskívánások kíséretében Temesvár volt lelkipásztora karácsonyi üdvözlőlapjaival örvendeztette meg a Gyülekezetet.
A fiatalok és gyermekek rövid ünnepi műsora nyomán a nemrégen felújított ősi harangtorony megáldására került sor a templomkertben. A menyői lelkipásztor Isten iránti hálaadással ismertette a harangtoronyról és felújításáról való tudnivalókat, Molnár Kálmán esperes imádsága után pedig Tőkés László mondott áldást a gyönyörű szép, zsindelytetős építményre.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA