A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
A VÁRAD folyóirat májusi számáról
MÁÉRT - 2024. május 16., csütörtök 11:06

A Szent László király alapította városban szerkesztett irodalmi, művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos folyóirat, a VÁRAD 2024. évi 5. száma most került ki a nyomdából, és száz oldalon kínál olvasni- és látnivalót.
A Restitutio in integrum című lapindító rovatban ezúttal Reményik Sándornak egy olyan verse olvasható, ami 1935 áprilisában Nagyváradon keletkezett. Prózai írásokat Domonkos Lászlótól, Pozsonyi Ádámtól és Boros Ernőtől, további verseket Eszteró Istvántól, Ferenczfi Jánostól, Pataki Istvántól, Müller Dezsőtől és Besenyődi Judittól közöl a folyóirat. Érdekes műfajú írással jelentkezett Farkas Antal: Háromszobás lakás című hangjátéka elmúltnak hitt korokat idéz. N. Horváth Béla irodalomtörténész, egyetemi tanár készülő Illyés Gyula-nagymonográfiájának egy részletét teszi közzé a lapban, ebben a költő Ady estéje című poémája apropóján hozza közelbe az illyési életmű egyik szegmensét.
Kristófi János (1925–2014) festőművész retrospektív életmű-kiállítása nemrég zárult a nagyváradi barokk palotában, a gazdag tárlatanyagból közöl fotóreprodukciókat a friss lapszám, Balla Tünde kurátor rövid ajánlójától kísérve. Orosz Otília Valéria közreműködőként számol be Gárdonyi Zoltán A tékozló fiú című kis oratóriumának partiumi premierjéről, aminek a váradújvárosi református templom volt a helyszíne a múlt hónap közepén. Sütő Éva az érmihályfalvi színjátszók negyed évszázadáról szóló kötet, a Thália ministránsai kapcsán ír a Móka-színházról. Kelemen Endre Dénes könyvismertető eszmefuttatásának tárgya egy Marosvásárhelyen kiadott kétnyelvű antológia, amely kortárs örmény verseket tartalmaz örmény nyelven, illetve kortás magyar költők átültetésében. Silviu-Iulian Sana tanulmánya A nagyváradi görögkatolikus püspökség könyvtára 1948–1950 között címmel jelent meg a lapban, érdekes sorstörténet, ami máig létező fehér foltokat is megjelöl.
A VÁRAD májusi száma is hozza a szokásos filmkrónikát – ezúttal három ázsiai alkotást mutat be Szombati-Gille Tamás –, míg Fried Noémi Lujza a Senkiháza című Vida Gábor-kötetet recenzálja. Tóth Hajnal a Nagyálmos Ildikó–Karda Zenkő szerzőpáros verses albumának váradi bemutatójáról tudósít. Ezúttal sem hiányzik a lapból Barabás Zsuzsa hagyományos keresztrejtvénye.
A korábban megjelent folyóiratszámok a Varad.ro honlapról tölthetők le.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA