Pázmaneum Polgári Társulás
Felvidéki magyar katolikusok kérése a Szentatyához saját magyar főpásztorért
Külhoni civil szervezetek - 2020. május 8., péntek 13:22

Online petíciót indított Társulásunk, amelyben kérjük a Szentatyát, Ferenc pápát, hogy saját magyar főpásztort nevezzen ki a felvidéki magyar katolikusoknak.

Szeretett Szentatyánk!
 
Mi, alulírott szlovákiai magyar katolikus lelkipásztorok és hívek, szívből jövő szeretettel köszöntjük Szentatyánkat, Ferenc pápánkat pontifikátusa 8. évének megkezdése alkalmából. Kérjük a Szentlélek Úristent, vezesse Krisztus földi helytartóját, hogy szolgálatát a Katolikus Egyházban és az egész világon levő sokféle nemzet javára eredményesen végezhesse számos éven át.
Mi, Szlovákiában több mint 300 ezren, kisebbségben élő magyar katolikusok mindig hűséges ragaszkodással viszonyultunk a Katolikus Egyház látható fejéhez, Szent Péter utódához és engedelmes lélekkel követtük szlovákiai főpásztoraink útmutatásait.
Ma, ebben az igazi értékek iránt közömbös világban továbbra is ragaszkodni akarunk hagyományainkhoz: katolikus hitünkhöz és magyar nemzeti identitásunkhoz. Ezeket az Istentől kapott kincseinket hűségesen akarjuk őrizni és továbbadni a következő nemzedék számára.  Ennek jegyében rendeztük meg az idén a Jópásztor Imakilencedet és Komáromban a XXXI. Imanapot, a mostani válságos időkben is a Jó Pásztor irgalmában reménykedve. Ezen imanapok alkalmával magyar papi és szerzetesi hivatásokért valamint az itt élő magyar katolikusok lelki gondozásával külön megbízott magyar főpásztorért imádkoztunk a szent magyar papok és püspökök példájára emlékezve.
Bízunk benne, hogy Szentséges Atyánk szívében hordozza közösségünket, megemlékezik kéréseinkről, és áldását adja ránk.
Mi is hűséges odaadással támogatjuk erőfeszítéseiben, amelyekkel az emberek üdvösségét és a különböző népek közti megbékélést kívánja munkálni. A Magyarok Nagyasszonyának oltalmazó pártfogásába ajánljuk Őszentségét, Ferenc pápánkat!
Az Imakilenced és Imanap szervezői, résztvevői, szlovákiai magyar papok és hívek s velük imaközösségben levő testvéreik
 
Komárom, 2020. május 3.
 
A szervezők nevében:
ThDr. Karaffa János PhD., egyetemi lelkész, a Pázmaneum Társulás elnöke

A petíciót itt lehet aláírni:https://www.peticiok.com/felvideki_magyar_katolikusok_kerese_a_szentatyahoz_sajat_magyar_fpasztorert?u=5253990&s=71221664

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.