Pázmaneum Polgári Társulás
Szenvedélyesen szerette magyar nemzetét és Egyházát – Végső búcsút vettek Karaffa Jánostól
Külhoni civil szervezetek - 2021. július 9., péntek 10:14

Karaffa János 1973. március 11-én született Dunaszerdahelyen keresztény katolikus munkáscsaládban nőtt fel. Kiskora óta ministrált. Alapfokú tanulmányait Dunaszerdahelyen, a középfokút a Duna utcai magyar tannyelvű gimnáziumban folytatta. Előbb a pozsonyi Komensky Egyetem Karára felvételezett sikeresen matematika-fizika szakos tanárnak készült, majd meghallva Isten hívását átjelentkezett a pozsonyi papi szemináriumba. Sikeresen kérvényezte, hogy tanulmányait Budapesten folytathassa, így másodéves szeminarista korától a budapesti Központi Szeminárium növendéke lett. Itt szerzett teológiai licenciátust, majd doktori címet is.
24 évvel ezelőtt, 1997. június 14-én a pozsonyi dómban hosszú várakozás után első ízben kerülhetett sor magyar nyelvű papszentelésre. Akkor öt áldozópapot szentelt fel Mons. Dominik Tóth segédpüspök a Pozsony-Nagyszombati Főegyházmegye részére, köztük Karaffa János atyát is.1997. június 21-én mutatta be első szentmiséjét szülővárosában, Dunaszerdahelyen.
Káplánkánt Komáromban tevékenykedett, majd Bakára nevezték ki és ellátta Felbár, Süly, Csallóköznadasd községek lelki gondozását is 1999-2007 között. Ez idő alatt érseki bíróként is dolgozott Nagyszombatban. Az Ipoly-mentére, Felsőtúrra helyezték át, ahol 2007-2010 szolgálta a híveket. 2010-ben Imely községbe került, majd Magyarországon teljesített szolgálatot Piliscsabán és Székesfehérvárott. Piliscsabán ellátta a szlovák hívek pasztorációját is, Székesfehérváron püspöki referensként is szolgált az egyházmegyében.
2013-2016 között visszatért a Csallóközbe és a nyárasdi egyházközség lelkipásztora volt, aki Alistál plébániáját is ellátta. 2013. december 1-jétől kinevezték a komáromi Boldog Salkaházi Sára Egyetemi Központ lelkészévé. 2014-2016 között a Dunaszerdahelyi esperesség iskolaesperes volt. 2017-ben Keszegfalva plébánosa lett.2017-től haláláig a pozsonyeperjesi és a dunatőkési híveket szolgálta.
2005-ben paptársaival és civil személyekkel megalapította a Pázmaneum Társulást a felvidéki magyar katolikus hívek szolgálatára. Regnum Marianum Akadémia néven keresztény felnőttképzést indított.  A Komáromi Imanapok egyik fő szervezője volt. Számos könyv, imafüzet, publikáció szerzője. A nemzetközi ministránszarándoklatokra örömmel szervezte a felvidéki magyar fiatalokat, hogy eljuthassanak Rómába.
Hűen ápolta Esterházy János emlékét, és a magyar szentek, boldogok tiszteletét. A dunaszerdahelyi labdarúgócsapatnak imát írt, amelyet a stadion kápolnájában helyeztek el. Segítette a felvidéki magyar kispapok tanulmányait.
A dunaszerdahelyi Szent György-templomban tartott engesztelő szentmise keretében vettek végső búcsút június 30-án Karaffa János pozsonyeperjesi plébánostól. A szentmise főcelebránsa Orosch János nagyszombati érsek volt, homíliát Marton Zsolt váci megyéspüspök mondott. A szentmisét követően az elhunyt lelkipásztor földi maradványait a dunaszerdahelyi központi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Karaffa János pozsonyeperjesi plébános, egyetemi lelkész, a Pázmáneum Polgári Társulás elnöke életének 48., papságának 25. évében, június 23-án, hosszú betegség után adta vissza lelkét Teremtőjének.
Marton Zsolt püspök atya homíliája a Pázmaneum honlapján olvasható.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.