A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Közös ima Jó Pásztor vasárnapján Komáromban
Külhoni civil szervezetek - 2015. április 28., kedd 09:40

Immár huszonhatodik alkalommal jöttek össze Komáromba imádkozni a felvidéki magyar papok és hívek, hogy Jó Pásztor vasárnapján, a hivatások vasárnapján közösen fohászkodjanak a Mennyei Atyához magyar főpásztorért, magyar papi és szerzetesi hivatásokért.

Április 26-án került sor a komáromi Szent András plébániatemplomban a XXVI. Komáromi Imanapra a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében.
A Komáromi Imanapok létrehozásának gondolata a felvidéki magyar hívek és papok közös kezdeményezéseként a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom egyházi programja keretében született 1990 tavaszán. Az első megbeszélésre Léván került sor negyvenhat szlovákiai magyar lelkipásztor jelenlétében. Fő célkitűzése: a szlovákiai magyarságot egyesítő közös imádság felvidéki magyar papi és szerzetesi hivatásokért, magyar főpásztorért, valamint magyar püspökségért. Az első Imanapot 1990. június 3-án, pünkösd ünnepén rendezték a komáromi Szent András-templomban.
Az imanap programja engesztelő szentségimádással kezdődött, majd a hagyományokhoz híven szabadtéri keresztúttal folytatódott a Klapka térig. A keresztút stációi között felváltva vitték az imanapok keresztjét a lelkiatyák, míg az egyes állomásokon Lénár Károly gondolatai hangzottak el.
A szentmise előtt a Nónára, azaz a délutáni imaórára várták a híveket a templomban. Majd megkondultak a Szent András templom harangjai és kezdetét vette az ünnepélyes főpásztori szentmise, amelyet Mons. Orosch János nagyszombati érsek mutatott be. A szentmisén vele együtt koncelebrált számos lelkiatya a Felvidékről és az anyaországból is.
Az érsek atyát Elek László komáromi esperes-plébános fogadta és kérte, hogy mutassa be az ünnepi liturgiát a híveknek.
Az evangélium felolvasása után a felvidéki magyar katolikusok által közkedvelt P. Borsos József János OSPPE pálos szerzetes atya tartotta a prédikációt. Szentbeszédében kiemelte a pásztor hivatásának fontosságát és annak felismerését. Buzdította a jelenlevőket, hogy tűzzel a szívükben vigyenek hírt otthonaikba és tegyenek tanúságot Jézus Krisztusról, az Ő tanításáról, legyenek a szeretet munkatársai. A pálos szerzetes szólt a hit fontosságáról, a nemzeti hovatartozás megtartásáról és az evangelizáció szükségességéről is.
A szentmise végeztével Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnöke köszönte meg a szervezők nevében az érsek atyának, oltártestvéreinek, valamint a híveknek, hogy ismét eljöttek az imanapra és közösen imádkozhattak magyar főpásztorért, magyar papi és szerzetesi hivatásokért. Köszönetet mondott a cserkészeknek, a Marianum egyházi iskola diákjainak és tanárainak, a kórusnak, a kántoroknak, a zsitvabesenyői énekkarnak is, hogy szebbé, ünnepélyesebbé tették a szentmisét.
A szentmise a Pápai- és a Magyar Himnusz eléneklésével zárult, a hívek pedig ajándékba kapták az imanapra kiadott Jópásztor Hírlevél újságot valamint egy imalapot is.
A szentmisén részt vett Magyarország pozsonyi nagykövetasszonya, Czimbalmosné Molnár Éva is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA