A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata Alapítvány
Európa emlékezete
Külhoni civil szervezetek - 2015. május 7., csütörtök 14:54

A XX. század történetével foglalkozó intézetek IV. szimpóziuma. A második világháború emlékezete hetven évvel a befejezése után. Győztesek, vesztesek, bűnösök, áldozatok, tétlen szemlélők – Bécs, május 11–13.
 
 
Jövő hétfőn, május 11-én kezdődik meg Bécsben az Európa emlékezete című szimpózium negyedik része, amelyen 120, a XX. század történetével foglalkozó intézet és szervezet több, mint 200 képviselője vesz részt. Az idén a második világháború emlékezetének szentelt esemény a Bécsi Diplomáciai Akadémia székházában kerül megrendezésre. A rendezvény az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának kezdeményezéseként valósul meg.
 
A 27 országból érkező történészek, valamint intézetek és szervezetek képviselői három napon át tartó előadásokon, vitákon és műhelyfoglalkozásokon vesznek részt, melyek mai nézőpontból tekintenek a második világháború emlékezetére.
 
A szimpózium vendégeinek egyike Martin Pollack – osztrák író és újságíró lesz. Legutóbbi könyve, a Szennyezett tájképek (Kontaminierte Landschaften, Residenz Verlag, 2014) címmel megjelent esszé azokról az Európában elkövetett tömeggyilkosságokról szól, amelyek után minden nyomot eltüntettek.

A szimpózium második napját Ausztria államfője, dr. Heinz Fischer nyitja meg. A művészetben megjelenített második világháború értelmezéseiről és képeiről szóló panelben előadást tart Anda Rottenberg, aki kritikusként, művészettörténészként, valamint számos – többek között a 2011-ben, a berlini Martin-Gropius-Bau-ban bemutatott, Lengyelország–Németország. 1000 év történelme a művészetben című – kiállítás kurátoraként ismert.
 
Az utolsó napon az esemény résztvevői a holokauszt emlékezetének különböző fajtáiról fognak beszélgetni – annak különbségeiről a kommunizmusban, illetve a demokráciákban. A különféle totalitárius rezsimekről szóló záró vita arra a kérdésre próbál meg majd választ adni, hogyan beszéljünk a XX. század rémtetteiről anélkül, hogy azok közé egyenlőségjelet tennénk. Ezen a napon meghallgathatjuk többek között Cathie Carmichael és Richard Overy brit történészeket, a napjaink történelmét kutató Ötvös Istvánt, valamint a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (International Council of Museums, ICOM) képviselőjét, Karen S. Franklint.
 
Mindezek mellett a szimpózium ideje alatt műhelyfoglalkozásokra kerül sor többek között az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata, A Háborúk Következményeit Kutató Ludwig Boltzmann Intézet, valamint a Krzyżowa Alapítvány rendezésében.
 
További információ, a részletes program és a jelentkezési lap a www.europeanremembrance.enrs.eu címen érhetők el. A helyek száma korlátozott.
 

Az Európa emlékezete szimpózium sorozat 2012 szeptemberében vette kezdetét Gdańskban. A következő alkalmaknak Berlin és Prága adott otthont.


Az esemény szervezője:
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata
Közreműködők:
A Háborúk Következményeit Kutató Ludwig Boltzmann Intézet 
Emlékmű Európa Meggyilkolt Zsidóiért Alapítvány
Európai Szolidaritás Központ
A SED-diktatúrát Feldolgozó Szövetségi Alapítvány
A szimpózium partnerei:
Humántudományi Intézet (IWM)
Bécsi Diplomáciai Akadémia
A Németek Kultúrája és Történelme Közép- és Kelet-Európában Szövetségi Intézet Magyar Tudományos Akadémia


Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ESzEH) egy olyan nemzetközi szervezet, melynek célja a XX. századi Európa történelmének kutatása, dokumentálása és népszerűsítése, különös tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra és az elnyomással szemben álló társadalomra, továbbá biztosítani hivatott a múltra való emlékezés lehetőségét. A Hálózat tagjai: Lengyelország, Magyarország, Németország, Románia és Szlovákia. Megfigyelői státusszal rendelkezik Ausztria és Csehország. www.enrs.eu


Sajtóinformáció:
Małgorzata Feusette-Czyżewska
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata
tel.: +48 508 681 806
e-mail: malgorzata.feusette@enrs.eu

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA