A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pro Cultura Subcarpathica
Ami össze tartozik… III. Dobó-nap Császlócon
Külhoni civil szervezetek - 2016. szeptember 13., kedd 11:54

Harmadszor szervezett Dobó-napot a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet szeptember 11-én, az ungvári járási Császlócon.
Az egri vár védőjének emléket állító fesztivált Kudlotyák Krisztina, a PCS igazgatója, az esemény háziasszonya nyitotta meg.
Az összetartozás fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében Herczeg Melinda, a Herczegh Károly Alapítvány alapító tagja, az esemény fővédnöke, aki szerint a Kárpát-medencei magyarságnak családként kell erősítenie, segítenie egymást. A fővédnök szavait tettekre váltva, az alapítványa nevében támogatásban részesítette a Palágykomoróci Általános Iskola gyermekcsoportjait, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon Zenedéjének növendékeit, továbbá fejlesztési célokra szánt támogatást biztosított a császlóci óvodának és elemi iskolának.
Gárdonyi Géza szavaival bíztatta Dobó népét Orosz Ildikó megyei képviselő, a beregszászi főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vezetője. Felszólalt még Olekszandr Petyik, a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal helyettes vezetője, Roják Mária császlóci polgármester, Nott Miklós ungvári magyar konzul és Závoda Ferenc Békés megyei képviselő.
A megnyitót követően az Ung-vidéki népzenei és néptáncegyütteseké volt a színpad – felléptek a Császlóci Csicsergő Csajok és a helyi műkedvelők, a téglási kultúrház együttesei, s az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola növendékei. Dalra fakadt a Kéknefelejcs Népdalegyüttes, a Dominus kórus és a csapi nyugdíjasklub. Muzsikált a Csipkés együttes, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon Zenedéje, valamint a Komótos és a Tiszaháti népzenei Együttes.
A Bereg vármegyét a tiszapéterfalvi Kokas Banda képviselte.
Gömöri tánccal, szirénfalvi leánykarikával és bökönyi csárdással kápráztatták el a közönséget a felvidéki Komócsa Néptáncegyüttes tagjai, s fellépett a Dobó-napok állandó vendége – az Ajaki Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Pántlikás csoportja is.
A kulturális programok mellett kézművesek, arcfestők és árusok sátrai fogadták a császlóci művelődési ház területére érkezőket. A kicsiket ugrálóvár, körhinta és óriáscsúszda várta.
A Dobó-napot az ajaki Snapsz Band koncertje zárta.
A rendezvény a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezete, valamint a Császlóci Polgármesteri Hivatal társszervezésében, a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.
Pallagi Marianna
Kárpátalja.ma

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA