A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Polgári Párt
Biró Zsolt MPP elnök beszéde a kolzsvári kampányindítón
MÁÉRT - 2016. november 6., vasárnap 21:12

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ma fontosnak tartotta, hogy egy óriási jelentőséggel bíró napon velünk legyen. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem azt a 100 fős MPP-s csapatatot, aki itt van erősítve ezáltal az együttműködés, az összefogás üzenetét. Itt ülnek köztünk a Magyar Polgári Párt színeiben megválasztott polgármesterek, számos tanácsosunk és üzenjük, hogy mindannyian a felelős politika jegyében egy erős erdélyi magyar érdekképviselet elkötelezett hívei vagyunk. Erősek kell lennünk ma, amikor ismételten vagy pontosabban folyamatosan azzal szembesülünk, hogy ránk, magyarokra, másodrendűként tekintenek ebben az országban. Mi tiszteljük honfitársaink, de ennek a tiszteletnek a viszonzását is elvárjuk. A kölcsönös tisztelet előfeltétele a kölcsönös őszinteség és a kölcsönös bizalom – csak ezt tudjuk üzenni honfitársainknak, akik bizalmatlanul figyelik minden lépésünket, minden cselekedetünket.
1918-ban teljes szabadságot és jogegyenlőséget ígértek az együttélő nemzetek számára. Úgyszintén történelmi felekezeteink számára. Ez  a jogegyenlőség azóta is várat magára, sőt, huszonhat évvel a kommunista rendszer bukását követően kijelenthető: olyan időket élünk, amikor a megszerzettnek hitt jogainkat is visszafaragják, tulajdonhoz való jogunkat megkérdőjelezik, elvitatják. Legjobb példa erre az, ami az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása körül zajlik, legaktuálisabb példa pedig az, ami ma Marosvásárhelyen történik. Legyen mindannyiunk számára intő jel! Szolidárisak vagyunk mindannyian Tamási Zsolttal, az iskola meghurcolt vezetőjével, ma mindannyian kicsit Tamási Zsoltok is vagyunk (és sajnos folytathatom: mindannyian Horváth Annák, Mezei Jánosok, Antal Árpádok, Ráduly Róbertek vagy Markó Attilák vagyunk), nem hagyhatjuk tehát magunkat és nem hagyhatjuk, hogy a Székely Mikó ügye után újabb és újabb javainkat államosítsák vissza!
Együtt erősek lehetünk, együtt erősek vagyunk, és együtt képesek leszünk megvédeni otthonainkat. Otthon pedig ott van, ahol biztonságban érezzük magunkat. Ott, ahol nem dézsmálhatják meg javainkat, ott ahol nem vehetik el azt, amiért őseink, szüleink, nagyszüleink dolgoztak.
Mi szülőföldünkön akarjuk otthon érezni magunkat, tehát szülőföldünkön kell megteremtenünk a biztonságot. Minden értelemben. Az anyagi biztonság mellett a nemzeti ügyeinket érintő jogi garanciák szavatolják jövőnket. Azt a jövőt, ahol Erdély, Erdély marad: színes és változatos, mint a táj, mint népszokásaink, mint az ízek, amelyek meghatározzák erdélyiségünket. Röviden: a sokszínűség egysége, nem divatos európai szlogen, hanem erélyi valóság. A sokszínűség, a változatosság kínálta lehetőségekre kell választ adjunk akkor is, amikor gazdaságpolitikáról beszélünk, hiszen a sajátosan erdélyi táj és a gazdálkodási formák változatossága illetve a természet nyújtotta lehetőségek iparszerű kiaknázásakor éppoly felelősen kell eljárnunk, mint amikor kultúrák sokszínűségének megőrzéséről beszélünk. Ebbe a keretbe kell illesztenünk saját nemzeti egységünket, integrálnunk saját belső sokszínűségünket. Sokszínűség azt jelenti, sokan sokfélék vagyunk. Nem csak ideológiák mentén különülünk el. Itt vagyunk Székelyek, partiumiak, Belső-erdélyiek vagy éppen bánságiak, máramarosiak, sőt csángó magyarok. De mindannyin magyarok és egyet mindannyian tudunk ma itt Kolozsváron, Erdély fővárosában. Tudjuk, hogy mit jelent az új felelősség politikája. Józanész, magyar szolidaritás és felelősség az erdélyi magyar választók iránt. Ezek a koordináták! Nekünk ezt az üzenetet kell innen hazavinnünk, ezt az üzenetet kell továbbadnunk!
Kolozsvár, 2016. november 6.
Biró Zsolt képviselőjelölt,
a Magyar Polgári Párt elnöke

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA