A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Prioritások az emberi jogok érvényesítése terén
MÁÉRT - 2016. november 15., kedd 15:02

Az Európai Parlament néppárti frakciójának külügyi munkacsoportja november 15-én Stavros Lambrinidis volt EP-alelnököt, az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjét látta vendégül, és folytatott vele eszmecserét. A görög politikus bevezető előterjesztésében az EU-nak az emberi jogok védelme és érvényesítése terén vállalt élenjáró szerepét méltatta, és azokat a kihívásokat összegezte, melyek világszerte megoldásra várnak. Rámutatott, hogy az emberi jogok ügye központi szerepet játszik az Unió külpolitikájában, példának okáért a demokratikus értékek védelme, a konfliktusos helyzetek vagy éppen a háborús viszonyok kezelése és a terrorizmus elleni küzdelem területén. Kiterjedt diplomáciai programjának ismertetésekor külön kitért azokra az általa felkeresett országokra, amelyek a legtöbb gondot okozzák az emberi jogok megsértése tekintetében.
A hozzászóló képviselők hangsúlyos módon vetették fel a vallásszabadság biztosításának kérdését, továbbá az olyan, az emberi jogokat lábbal tipró országokban fennálló helyzetet, mint Irán, Oroszország és Kína.
Tőkés László felszólalásában azt szorgalmazta, hogy ne csak nagy általánosságban beszéljünk az emberi jogokról és jogsérelmekről, hanem az Unió és a különleges képviselő ezen belül is emeljen ki olyan prioritásokat, mint amilyenek az üldözött kisebbségek és a népirtásnak kitett keresztények ügye. Mint egy volt kommunista ország kettős – etnikai és vallási – kisebbségi elnyomást szenvedett polgára, az erdélyi képviselő külön is felhívta a figyelmet a világ jelentős részén még ma is fennálló kommunista rezsimekben érvényesülő emberi és közösségi jogfosztás gyakorlatára, mint például Kínában, Észak-Koreában és Kubában. Az európai antikommunista hagyományok szellemében az Uniónak jobban oda kellene figyelnie erre, és – példának okáért – miközben Oroszországgal szemben különleges szigorúsággal lép fel, a kommunista Kína iránt sem kellene fölösleges engedékenységet tanúsítania – mondotta képviselőnk.
Stavros Lambrinidis a hozzászólásokra adott válaszában maga is kiemelt fontosságot tulajdonított a vallásszabadság, illetve az üldözött keresztények védelmének, konkrét módon említve mega közel-keleti és a Kínában élő vallási kisebbségek, illetve keresztények tarthatatlan helyzetét.


 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA