A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Novák Csaba Zoltán: új alkotmányra van szükség, amelyben a magyarokat államalkotó nemzetként fogadják el
MÁÉRT - 2016. november 28., hétfő 16:14

„A 1918-ban aláírt Gyulafehérvári nyilatkozatban az erdélyi románság úgy fejezte ki a többi román nemzetrésszel való egyesülési szándékát, hogy közben ők maguk is egyfajta belső autonómiát terveztek, ami a Bukaresttől való függetlenséget kellett volna biztosítsa számukra. Ez azonban nem valósult meg, hasonlóképpen a magyarság önrendelkezési törekvései is kudarcba fulladtak” - magyarázta Novák Csaba Zoltán szenátorjelölt a Marosvásárhelyi TVR magyar nyelvű választási műsorában. 
„Arra kellene törekedni, hogy a különböző térségeknek regionális fejlődési lehetőségeket biztosítsunk Romániában, hiszen ez nem csak erdélyi kérdés, az egész országra vonatkozóan fontos, ugyanis az országnak még ma is megvannak azok a sajátos történelmi provinciái, amelyek szoros egységet képeztek gazdasági és kulturális szempontból is. Ezekre alapozva kell megteremteni a modern Romániát" - vélekedik a szenátorjelölt, majd hozzátette: a nagyobb régiók gazdasági tevékenységét, anyagi függetlenségét újra kell gondolni, Székelyföldnek pedig vagy autonómiát kell biztosítani, vagy pedig Erdélyen belül egy különleges státuszt kell biztosítani számára. 
A szenátorjelölt továbbá egy új alkotmány kidolgozásának szükségéről beszélt, amely akkor lenne tökéletes a romániai magyar közösség számára, amennyiben néhány olyan kitételt is tartalmazna, amely az itt élő magyar közösség kollektív, azaz közösségi jogait is biztosítaná. „Elsősorban a kisebbség statútumra gondolok, valamint arra, hogy a magyar közösséget fogadják el államalkotó nemzetként, hiszen az erdélyi románok is ezt kérték a Magyar Országgyűléstől 1918 előtt" - fejtette ki Novák Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szenátorjelöltje. 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA