A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Veszélyben a kisebbségi nyelvhasználat Ukrajnában
MÁÉRT - 2016. november 30., szerda 13:50

Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának ma délelőtti rendes ülésén – egyebek mellett – szavazásra került sor az Európai Unió és Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA) tárgyában, valamint az ENSZ magas beosztású képviselőinek részvételével vitatták meg a mélyülő válság jellemezte szíriai helyzetet.
Napirenden kívül, váratlan eszmecserére került sor Arszenyij Jacenyuk volt ukrán miniszterelnökkel, aki éppen Brüsszelben tartózkodott. Bevezetésképpen az előző kormányfő országa jelenlegi helyzetéről és kormánya válságkezelő erőfeszítéseiről nyújtott általános tájékoztatást, megállapítva a többi között, hogy a többszörösen kedvezőtlen körülmények ellenére Ukrajna jó úton halad a stabilizáció felé, kormánya pedig következetesen meghozza azokat az – amúgy népszerűtlen – intézkedéseket, amelyek a válság leküzdéséhez szükségesek. Kérdésekre válaszolva külön is kitért a korrupció ellenében foganatosított törvényi szabályozásokra, az igazságszolgáltatás reformjára és a kormány népjóléti intézkedéseire. Ugyanakkor az ehhez szükséges feltételek teljesítésére hivatkozva határozottan síkra szállt az EU által már jó ideje előirányzott vízumliberalizáció mellett.
Hozzászólásában Tőkés László európai képviselő ismételten a magyar kormány támogatásáról biztosította Ukrajnát, és kellő erőt kívánt a kormánynak rendkívüli feladatai teljesítéséhez. Erdélyi magyarként ugyanakkor szolidaritását fejezte ki a kárpátaljai magyar közösség iránt, ezzel együtt felvilágosítást kérve azon előkészületben lévő ukrán oktatásügyi törvénymódosítás ügyében, mely a nemzeti kisebbségek anyanyelvi jogait alkotmányellenes módon korlátozná.
Emlékezetes, hogy egy nemrégiben tartott külügyi közmeghallgatás alkalmával Bocskor Andrea kárpátaljai illetőségű európai képviselő idevágó kérdésére adott válaszában Ivanna Klimpus-Cincadze integrációs ügyekért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes gyakorlatilag letagadta a probléma létezését, és az ügyet az ellenséges orosz propaganda irányába vitte el.
Az ukrán exminiszterelnök erdélyi képviselőnknek adott válasza szintén kitérő, illetve semmitmondó volt. Arszenyij Jacenyuk ugyanis kétséget kizáró magabiztossággal jelentette ki, hogy Ukrajna minden szinten és valamennyi kisebbség – közöttük a magyarok – számára is maradéktalan módon biztosította és biztosítja az anyanyelvű oktatás jogát.
Zárszavában Elmar Brok német néppárti bizottsági elnök a korrupció elleni harcra és a gazdasági stabilizációra való hivatkozással diplomatikus formában fejezte ki biztatását az integráció útján járó Ukrajnának.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA