A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Sógor Csaba: akkor lehet hatékonyan dolgozni Erdély jövőjéért, ha biztos érdekképviseletünk van Brüsszeltől Bukarestig
MÁÉRT - 2016. december 4., vasárnap 12:59

A december 11-i választás tétjéről, a parlamenti képviselet fontosságáról egyeztetett Sógor Csaba európai parlamenti képviselő az RMDSZ Kolozs megyei jelöltjeivel szombaton, december 3-án Kolozsváron. A találkozón jelen volt Hegedüs Csilla és Csoma Botond képviselőjelölt, László Attila szenátorjelölt, Vákár István, Kolozs Megye Tanácsának alelnöke és Antal Gáza, az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke. A beszélgetés során számos olyan téma merült fel, amely a jelöltek szerint a biztonságos erdélyi jövőnek lehet az alapja.
László Attila szenátorjelölt arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió huszonnyolc tagállamából mindössze kettőben, Romániában és Franciaországban van rezidensvizsga, más országokban személyes interjú alapján alkalmazzák a kórházak a fiatal orvosokat. „Nálunk is el kellene törölni a rezidensvizsgát ebben a formájában, és lehetővé kellene tenni, hogy a rezidensek ne csak egyetemi központokban végezhessék gyakorlatukat, hanem akár megyei vagy városi kórházakban is” – mondta.
Csoma Botond képviselőjelölt, kolozsvári városi tanácsos elmondása szerint a nyelvhasználat és a kisebbségi jogok az utóbbi időben többször felmerültek témaként európai intézményekben. Meglátása szerint az Unión belül is szükség lenne egy kisebbségi és nyelvhasználati keretszabályozásra. A jelölt elképzelése szerint Romániában a nyelvhasználati küszöböt a jelenlegi 20%-ról 10%-re kellene csökkenteni, valamint egy számszerűsített, ötezer fős alternatív küszöböt is be kell vezetni a magyar nyelvű ügyintézés és a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezése érdekében.
Hegedüs Csilla az erdélyi magyar iskolákat ért támadásokat vetette fel. Elmondása szerint az, hogy a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium igazgatóját eltiltották hivatalának gyakorlásától, de a kolozsvári Apáczai líceum képzőművészeti osztályának esete is a kisebbségi oktatás ellen elkövetett támadásként értelmezhető. Éppen ezért Csoma Botonddal közösen célul tűzték ki, hogy képviselői mandátumuk alatt megvédik a magyar iskolákat, és azon dolgoznak majd Bukarestben, hogy minden magyar gyermek anyanyelvén tanulhasson, bárhol is éljen Erdélyben. Erdély jövője szempontjából ez a probléma jelenleg prioritás.
Sógor Csaba európai parlamenti képviselő elmondta: közösségünket újabb és újabb támadások érik. Már nemcsak az a kérdés, hogy bővíthetjük-e megszerzett jogainkat, hanem az is, hogy visszaveszik-e azokat tőlünk. „Azért dolgozunk Brüsszelben, hogy ezek a kérdések uniós szinten figyelmet kapjanak. Minden lehetőséget megragadok, hogy beszéljek ezekről a témákról, hogy az erdélyi magyar emberek ügyeit napirenden tartsuk” – mondta, majd hozzátette: Románia a csatlakozáskor vállalta a kisebbségek jogainak tiszteletben tartását, ennek ellenére az utóbbi években visszafejlődés tapasztalható ezen a téren. Ezért kell ezekről a sérelmekről minden olyan fórumon beszélni, ahol jelen vagyunk.
Az RMDSZ Kolozs megyei jelöltjei szerint a nyomásgyakorlás kitűnő eszköze lehet az uniós fellépés, éppen ezért kérték az európai parlamenti képviselőt, hogy minden fórumon ismertesse a magyar közösséget ért támadásokat. A találkozás végére egyértelművé vált: akkor lehet hatékonyan dolgozni Erdély és az erdélyi magyar emberek jövőjéért, ha biztos érdekképviseletünk van Brüsszeltől Bukarestig. Fontos, hogy a román parlamentben is legyen egy erős magyar csapat, akik biztosítják, hogy minden egyes, a magyarságot érintő kérdésben méltányos döntés szülessen. „December 11-én Erdély jövője a tét!” - hangsúlyozták.
 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA