A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Német kisebbségi jogsérelmek Lengyelországban
MÁÉRT - 2017. január 25., szerda 11:56

Marek Plura lengyelországi európai képviselő javaslatára az Európai Parlament kisebbségügyi frakcióközi munkacsoportja (intergroup) 2017. január 19-én tartott strasbourgi ülésének a napirendjére tűzte a dél-lengyelországi, Opole (egykor Oppeln, régi magyar nevén Opoly) szomszédságában található azon négy önkormányzat panaszát, melyeket a kormány 2016 júliusában hozott határozata értelmében be akarnak olvasztani a ma már lengyel többségű felső-sziléziai városba. A megszűnésre ítélt települések mindmáig német többségű lakossága a január 1-re előirányzott közigazgatási átszervezés által teljességgel elveszítené önállóságát, közösségi kisebbségi jogait és intézményeit, olyannyira, hogy a városi tanácsban mégcsak jelképes képviselethez sem jutnának.
A bekebelezésre szánt települések helyi népszavazáson utasították vissza a kormány döntését. A szavazók 95%-a foglalt állást az átalakítás ellen, mely „súlyosan megsérti a kisebbségi jogokat”. Dobrzen Wielki (Groß Döbern) városkában többnapos éhségsztrájkot tartott egy tiltakozó.
Felszólalásában Tőkés László európai képviselő köszönetét és elismerését fejezte ki lengyel kollégájának, valamint a kisebbségi munkacsoportnak az opolei eset felvetéséért. Kísértetiesnek nevezte, hogy közel harminc évvel a kommunista diktatúra bukása után még mindig a régi időkre emlékeztető kisebbségellenes módszerek érvényesülhetnek egy európai országban. Emlékeztetett rá, hogy a nacionálkommunista Ceauşescu-diktatúra idején Erdélyben hasonló módon vonták össze települések százait oly módon, hogy a magyar lakosság kisebbségbe kerüljön a román többségű települések lakosainak viszonylatában. Erdélyi magyar közösségünk hasonló közigazgatási kísérlet ellen kénytelen védekezni a jelenben is, amikor Bukarest az európai regionalizáció ürügye alatt kíván olyan területi átszervezést véghezvinni, mely számszerű kisebbségbe taszítaná Székelyföld magyarságát és más magyar többségű térségeket – mutatott rá erdélyi képviselőnk.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA