A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Csép Éva Andrea: a hátrányos helyzetű közösségek optimális beilleszkedésének megoldása mindannyiunk célja
MÁÉRT - 2017. január 27., péntek 13:47

„Ahhoz, hogy megfelelő eredményeket érjünk el a felzárkóztatás terén, összefogásra van szükség. Szakemberek, civil szervezetek, állami intézmények között, valamint társadalmi mentalitásváltás és nyitás vezethet el a kívánt eredményekhez” – mutatott rá Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője a Gyulafehérvári Caritas által szervezett United Network címet viselő projekt lezáró eseményén, csütörtökön, Marosvásárhelyen. A projektet, - amelynek célja megszüntetni a fiatalok és a gyerekek körében a társadalmi kirekesztést - Hargita, Kovászna és Maros megyében bonyolították le a szervezők. A marosvásárhelyi záró eseményen az eredmények kiértékelésére, a tapasztalatok megosztására, a következtetések levonására és a jövőbeni tervek megfogalmazására került sor.
A 11 hónapos projekt során fény derült azokra a megoldásokra váró problémákra, amelyeket ez idő alatt sikerült azonosítaniuk a szakembereknek, akik a résztvevő 3 önkormányzatban (Mezőpanit, Siménfalva, Ozsdola) kapcsolatba kerültek a marginalizált közösségekkel Maros, Hargita és Kovászna megyéből. 
A Szövetség Maros megyei törvényhozója elmondta: közösen kell megoldásokat találniuk a törvényhozóknak, a civil szervezeteknek és a szakembereknek a hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatására: „azonnali megoldásokra van szükségünk a szegregált oktatás megszüntetésére és az integrált oktatás kérdésében, valamint helyi erőforrások kiaknázása révén: szeméttárolás, tisztálkodás, alapellátás, kanalizálás, sár, gödrök, vízhiány pótlása és megoldása, lakhatási viszonyok tisztázását illetően”.
A regionális projekt során megfogalmazódtak a közép- és hosszú távú célok, számos javaslat, amelyek mára a települések fejlesztési stratégiájának részei.  Ezek között szerepel továbbá a szülők, anyák oktatása annak érdekében, hogy könnyebben elhelyezkedjenek a munkapiacon, az analfabetizmus megszüntetése, a szegénység csökkentése, enyhítése és felszámolása, jövőkép kialakulásának segítése.  „Ezek olyan ok-okozati összefüggések, amelyekből ha egyetlen elemen is sikerül változtatni – maga után vonja automatikusan az összes többi pozitív irányba való elmozdulását. A sikeres munka érdekében mindannyiunknak tennie kell – felelős önkormányzatoknak, szakemberi munkacsoportnak, állami intézményeknek, valamint természetesen nekünk, döntéshozatali pozícióban lévőknek” – hangsúlyozta a képviselő, majd hozzátette: meggyőződése, hogy amennyiben a munkát sikerül megfelelő lépésekre és megbízottakra leosztani hamarosan látható változások lesznek észlelhetőek.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA