A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Polgári Párt
Egy jogállamban a hatalmi ágak külön szerepet töltenek be.
MÁÉRT - 2017. február 2., csütörtök 14:23

K Ö Z L E M É N Y
 
 A Magyar Polgári Párt parlamenti képviselői elítéljük, hogy olyan fontos kérdésben, mint a Büntető Törvénykönyv módosítása, az éj leple alatt sürgősségi kormányrendelettel döntött a kormány. Elfogadhatatlan, hogy a kabinet a parlamentáris demokráciát mellőzve hozta meg ezt a döntést. Jelen sürgősségi kormányrendelet annál inkább aggályos, mert az csupán néhány alkotmánybírósági döntést emel be az új Btk-ba, illetve egyéni érdekeket szolgáló módosításokat is eszközöl. Meglátásunk szerint a Büntető Törvénykönyv módosítását parlamenti vitát követően kell elfogadni, oly módon, hogy az, az Alkotmánybíróság minden ez idáig meghozott döntésével és a Velencei Bizottság ajánlásaival összhangba legyen. A Magyar Polgári Párt a parlamenti vita alkalmával élni fog a módosító javaslatok előterjesztésének lehetőségével.
Egy jogállamban a hatalmi ágak külön szerepet töltenek be. A jogállamiságot helyre kell állítani, a törvényhozást a parlament hatáskörébe kell tartani!
 
 
Bukarest, 2017. február 2.
 
 
Biró Zsolt,                                    Kulcsár Terza József,
        parlamenti képviselő                              parlamenti képviselő
 
 
MPP Sajtóiroda
 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA