A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Számos program kerül megrendezésre az Esterházy-emlékévben
Külhoni civil szervezetek - 2017. február 13., hétfő 10:23

A Pázmaneum Társulás 2016 decemberében hirdette meg a 2017-es esztendőre az Esterházy-emlékévet, Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából. A felhíváshoz több szervezet csatlakozott a Kárpát-medencéből.
Február 9-én Alsóbodokon tanácskoztak Esterházy János tisztelői és számoltak be jövőbeli programjaikról. A találkozót az Élő Zoboralja Polgári Társulás, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület, az Esterházy János Polgári Társulás és a Pázmaneum Társulás szervezte Molnár Imre és Hajtman Béla vezetésével.
 
Március havában, először Prágában kerül sor március 5-én a prágai Esterházy János Társulat az Emberi és Keresztény Értékekért magyar civil szervezet égisze alatt megemlékezésre a prágai motoli-temetőben 11 órakor. Március 12-én a Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság tart hagyományos megemlékezést Budapesten a Szép utcai Esterházy-emléktáblánál 10 órától.
Június 10-én 12 órakor az olmützi székesegyházban szentmisét mutatnak be a mártírgróf lelki üdvéért, majd a mirovi rabtemetőben folytatódik a megemlékezés a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének szervezésében.
Az emlékévet meghirdető és elindító Pázmaneum Társulás is több programot szervez majd az emlékévben. Márciusban a dunaszerdahelyi dombormű megkoszorúzása mellett emlékkonferenciát is szeretnének szervezni a városban Esterházy János lelkisége címszó alatt. Ugyancsak tervben van egy Esterházy-zarándoklat meghirdetése június folyamán.
Az emlékév kiemelkedő rendezvénye lesz majd szeptember 17-én Alsóbodokon, ahol a már felszentelt Esterházy-keresztút mellett a domb tetején álló kápolna felszentelését tervezik a zoboraljai magyar szervezetek Paulisz Boldizsár vezetésével.
Február 4-én a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Rimaszombatban leplezett le táblát a felvidéki magyar mártírpolitikusnak, míg február 9-én az Élő Zoboralja Polgári Társulás „Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében“ című kötetet mutatta be a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán.
A rendezvényekről honlapunkon, illetve a  portálon is tájékozódhatnak. Fokozatosan beszámolunk majd a csatlakozó szervezetek programjairól is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA