A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
NYILATKOZAT: Végre nem esik tilalom alá Kolozsvár magyar nevének használata Mátyás király szülővárosában
MÁÉRT - 2017. április 11., kedd 15:27

Örömmel üdvözlöm Emil Boc polgármester azon döntését, hogy elállva a meddő és értelmetlen pereskedés folytatásától, fölöslegesen hosszan tartó késlekedés nyomán ugyan, de végre eleget tesz a város magyarsága azon jogos követelésének, hogy kincses Kolozsvár neve magyarul is szerepeljen a helységnévtáblákon.
Ezen megbecsülésre méltó eredmény eléréséért ugyanakkor őszinte elismerésemet fejezem ki az ügyben következetes módon eljáró civil szervezeteknek, nem utolsó sorban pedig Fancsali Ernőnek, az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári elnökének, aki a városban érvényesülő nyelvi diszkrimináció megszüntetése tárgyában petícióval fordult az Európai Parlament illetékes bizottságához.
A kép teljessége céljából tudnivaló, hogy folyó év április 5-én Peter Jahr, az EP Petíciós Bizottságának (PETI) néppárti koordinátora kezdeményezésére Csáky Pál bizottsági alelnök, valamint Cristian Preda néppárti külügyi bizottsági koordinátor részvételével egyeztető megbeszélést tartottunk Strasbourgban a Lomnici Zoltán és Antal János által jegyzett, az elkobzott erdélyi egyházi ingatlanok ügyében benyújtott, valamint a Fancsali Ernő által beterjesztett petíciók tárgyában. Ez utóbbi dolgában arra a megegyezésre jutottunk, hogy a megoldás elősegítése érdekében a PETI elé terjesztjük a magyar nyelvű felirat kihelyezésére vonatkozó bírósági ítéletet, román képviselőtársunk pedig személyesen fog közbenjárni és érdeklődni Kolozsvár polgármesterénél.
Elégtétellel állapíthatom meg, hogy időközben a nevezett petíció okafogyottá vált, sőt – ráadásképpen – még a német felirat is a városnévtáblákra fog kerülni. A latin megnevezés ugyan se nem árt, se nem használ – viszont a törvényes előírások összefüggésében értelmezhetetlen.
A közelgő Kolozsvári Magyar Napok alkalmából méltó fejlemény és „ajándék” a magyar nyelvű városnévfelirat kihelyezése.
 
Brüsszel, 2017. április 11.
 
                                                                           Tőkés László
                                                                           EP-képviselő,
                                                    az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA