A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata Alapítvány
Felhívás az "In Between?" projektben való részvételre
Külhoni civil szervezetek - 2017. július 6., csütörtök 11:35

Tart a jelentkezés az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának "In Between?" elnevezésű projektjére. Az "In Between?" arra kívánja ösztönözni az európai fiatalok nemzedékét, hogy az egykori szemtanúkkal való párbeszéd útján fedezzék fel a XX. század történelmét. A projektben résztvevő fiataloknak egyedülálló lehetőségük nyílik arra, hogy elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek az elbeszélt történelem dokumentációját illetően.

2017 szeptemberében a jelentkezők a magyar-román, az albán-montenegrói és a spanyol-francia határvidékre, valamint a Preszpa-tó vidékére látogathatnak el.  A jelentkezési határidő 2017. július 17.

A szervezők minden olyan 18-25 év közötti fiatal jelentkezését várják – beleértve a felsőoktatási hallgatókat és a szabadúszókat is –, akiket érdekel többek között a történelem, a kulturális antropológia, a szociológia és az audiovizuális művészet. A kiválasztott jelentkezők interdiszciplináris műhelyfoglalkozásokon (2017. szeptember 13-17.), majd ezt követően egy tanulmányi úton vesznek részt (2017. szeptember 18-25.).

A résztvevők először egy négynapos képzésen vesznek részt Varsóban, amelynek keretében nélkülözhetetlen elméleti ismeretekre tesznek szert az interjúkészítés módszertanáról, a digitális kamerakezelésről, a fotográfia és a vizuális anyagok digitalizációjáról, az archiválásról és az adott régiók történelmi kontextusáról. Ezt követően a résztvevők hat fős csoportokra osztva elutaznak a határvidékekre és a további helyszínekre. Egyhetes ott-tartózkodásuk alatt helyiekkel készítenek interjúkat és dokumentálják azokat.

A visszaemlékezések, a hang- és videofelvételek, a fotográfiák, a levelek és a közösségek mindennapi életét megörökítő más dokumentumok képezik majd annak a beszámolónak az alapját, amelyet a résztvevők a tanulmányi útjukról készítenek, és amely egyaránt megosztásra kerül történeti intézetekkel és helyi levéltárakkal, beleértve Lengyelország Nemzeti Digitális Archívumát és a Lengyel Zsidóság Történetének Múzeuma által működtetett Virtual Shtetl-t.

A családi fotókon és elbeszélésekben rögzített, összegyűjtött dokumentumanyag, amely a nyolc európai régió múltját tükrözi azok kulturális és történelmi komplexitásával együtt, a projektet záró konferencia témájaként fog szolgálni. A 2017 decemberében Berlinben megrendezésre kerülő esemény kulturális antropológusok, történészek és oral history kutatók között zajló kerekasztalbeszélgetéseknek is helyet ad.

A jelentkezések elbírálásánál mindenekelőtt a jelentkezők motiváltságát, nyitottságát és együttműködési készségét veszik figyelembe. Az angol, valamint az adott régió egyik nyelvének ismerete alapkövetelmény.

A jelentkezési lap, a jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályzat, valamint további információ az alábbi linken érhető el: http://www.enrs.eu/inbetween

További kérdéseivel forduljon Karolina Dziełakhoz, az "In Between?" projektkoordinátorához:
e-mail: karolina.dzielak@enrs.eu, telefon: 00 48 22 395 7610.

A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ESzEH) egy nemzetközi vállalkozás, amelynek célja a XX. századi Európa emlékezetének megőrzése, történelmének kutatása, dokumentálása és népszerűsítése, különös tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra és az elnyomással szemben álló társadalomra.

1 csatolt kép
In Between
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA