A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Hálaadás a 12 évért
Külhoni civil szervezetek - 2017. október 3., kedd 02:59

A dunaszerdahelyi Szent György plébániatemplomban hálaadó szentmise keretén belül emlékeztek meg a Pázmaneum Társulás alapításáról október 2-án, a Szent Őrangyalok ünnepén.
A Pázmaneum Polgári Társulás 2005. október 2-án a csallóközi Bakán alakult azzal a céllal, hogy a társulás tagjai az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését fogják szolgálni a keresztény erkölcs szellemében, s ennek jegyében immár tizenkettedik éve fejti ki tevékenységét a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában.
Imaórával és rózsafüzérimádság előzte meg az ünnepi szentmisét, amelyet Galgóczi Rudolf légi lelkiatya, a Társulás egyik alapító tagja koncelebrált paptestvéreivel együtt. A megjelent lelkiatyákat és híveket Szakál László János dunaszerdahelyi esperes-plébános köszöntött. ThDr. Karaffa János atya, a Pázmaneum elnöke szentbeszédében elsőként a Társulás alapításáról szólt, majd az Őrangyalokról és Szent Mihály arkangyal küldetéséről elmélkedett. Mindenkit biztatott, hogy az angyalokhoz hasonlóan legyenek Isten küldöttei és a jó oldalon tegyenek bizonyságot Jézus Krisztusról, az evangélium terjesztésében pedig legyenek szószólók, küldöttek. Végül imát mondott Szent Mihály arkangyalhoz és az Őrangyalokhoz.
Az imadélutánt a Regnum Marianum Imakilenced keretében, annak 4. állomásaként tartották, magyar nemzetünk lelki megújulásáért imádkozva.
A Pázmaneum célkitűzései ma sem változtak: Konferenciákat, zarándoklatokat és találkozókat szerveznek a vallás, kultúra és művelődés területén és információkat nyújtanak ezen területeken. Együttműködnek más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal nemzeti és nemzetközi szinten is. Vallási és történelmi témájú könyveket és folyóiratokat adnak ki annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő magyar kisebbség identitását erősítsék és közreműködjenek hagyományainak megőrzésében. Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatják a közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, szolidaritás, kölcsönös megértés és szeretet szellemében.

1 csatolt kép
Pázmaneum emléklap
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA