A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Az „építők” elismerése
Külhoni civil szervezetek - 2017. november 14., kedd 21:27

Alsóbodokon a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában, amelyben gróf Esterházy János hamvai is nyugszanak, november 11-én, Szent Márton napján a kápolna építői részére mutattak be szentmisét és köszönték meg munkájukat.
A szentmisét a magyarországi Csitár községből Horváth Bertalan lelkiatya mutatta be. A hálaadó szentmise keretében köszönetet mondott azért a munkáért, amellyel a kápolna építésén dolgozók bebizonyították, hogy a test és a lélek templomát egyaránt tudják építeni a közösség részére. A szentmise zenei liturgiáját orgonajátékával az ipolynyéki Balázs Ottó végezte. A szentmise után az alkápolnában Esterházy János boldoggá avatásáért mondtak imát a jelenlevők, amelyen többek között a magyarországi Csitár, a Zobor-vidéki Csitár, valamint Alsóbodok községek polgármestereivel együtt Őrhalom, Bercel, Kozárd és Balassagyarmat egyházközségek hívei is részt vettek.
A szentmise végén Paulisz Boldizsárnak Horváth Bertalan atya jelenlétében dr. Hajas Pál a Szentatya által megáldott, vatikáni címerrel ellátott bort nyújtott át.
A lelki programot követően Paulisz Boldizsár, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület elnöke és Karaffa Attila, a Pázmaneum társulás ügyvezető elnöke megköszönték az építőknek az Esterházy János Zarándokközpont megépítésén, kialakításán végzett áldozatkész fizikai munkájukat és elismerésüket fejezték ki, hogy hozzájárult gróf Esterházy János végakaratának teljesítéséhez.
Elismerő oklevélben részesült Grezso Béla, Kotyesovszky Marian, Kovács Norbert, Gyepes Pál, Tigyi Lajos, Bene Mihály, Paulisz István. Ugyancsak elismerésben részesült Lencsés Zsolt magyarországi freskófestő, aki a Szent Kereszt felmagasztalása kápolna freskóinak elkészítésében munkálkodott. Az oklevelek és az első kegytárgy átadásának ünnepségét Kolon község plébánosa, Durás Márk is megtisztelte.
Az ünnepség végén a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke átadta a kápolna részére az első kegytárgyat, egy kelyhet, amely ThDr. Karaffa János lelkiatya adománya. A kelyhet Paulisz Boldizsár köszönte meg és vette át a kápolna részére.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA