A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Megjelent a Regnum Marianum Kalendárium
Külhoni civil szervezetek - 2019. január 3., csütörtök 14:25

A hagyományokhoz híven a dunaszerdahelyi székhelyű Pázmaneum Társulás ismét kalendáriumot készített a következő naptári évre Regnum Marianum névvel.
A kalendáriumban a hagyományos egyházi ünnepekkel ellátott naptár mellett megtalálhatóak a magyarországi és szlovákiai államünnepek és a magyar nemzet jeles napjainak listája is. Számos írás szerzője nem ismeretlen a felvidéki olvasók előtt, hiszen az itt működő lelkiatyákról és közéleti személyiségekről van szó. A különböző imák mellett olvashatunk a felvidéki magyar katolikus közösséget érintő nagyobb eseményekről a 2018-as esztendőből. Nem hiányozhat a kalendáriumból a tanmese, a receptek és a mennyi humor sem.
A kalendárium szerkesztőjének, ThDr. Karaffa János atyának az előszava: Kedves Keresztény Olvasó!
Ha körülnézünk a világban, tágabb vagy szűkebb környezetünkben, valóban úgy tűnik, hogy ebben a világban csak a számító, erőszakoskodó és kíméletlen diadalmaskodik. A becsületest, az őszintét, a békességszeretőt szétmarcangolják, ha nem hajlik meg előttük. Mit tehetünk? Simuljunk bele ebbe a rendszerbe, áldozzunk kicsit Istennek meg kicsit a Mammonnak is? Esetleg próbáljunk meg mi is hasznot húzni a helyzetből? Tényleg nincs kiút a bűn struktúrái közül, nekünk is be kell állni a sorba? Alapvetően azt a kérdést kell feltennünk: Túlélni akarunk-e vagy élni? Ha a mindenáron való túlélés a célunk, akkor gerinctelen hüllőkké és csúszómászókká válhatunk. Olyanokká, akik kiszolgálnak minden rendszert, és mindig megtalálják a talpnyalásra alkalmas személyt, helyet és időt.
Dániel könyve arra tanít, hogy az emberi országok, a földi birodalmak csak átmenetiek és mulandóak, Isten országa viszont állandó és örökkévaló. Isten a történelemnek is Ura. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt (Dán 2,21). Ő volt az, aki 30 évvel ezelőtt, 1989-ben megsemmisítette a Gonosz Birodalmát, az istentelen kommunizmust, pedig sokan örökkévalónak gondolták azt. Némelyek azt mondhatják: Mivégre történt mindez? Hiszen ma, az ún. demokráciában sem az igazság diadalának vagyunk a tanúi! Ma is a múlt rendszer egykori, „marxista emlőkön” nevelkedett haszonélvezői akarják megszabni, hogy mit tegyünk és mit gondoljunk?!
Ha igazán teljes értékű életet akarunk élni, akkor az egyenes utat, a szűk és nehéz ösvényt, az Úr útját kell választanunk. Ez az út nem kényelmes és kellemes, nem borítanak elénk vörös szőnyeget, hanem akadályokon kell áthaladnunk és csapdákat állítanak nekünk. Az „Úr napja” felé mutat ez az út, amelyet azonban nem pesszimistaként teszünk meg, hanem keresztény reménységgel. Reménnyel várjuk a bibliai „Úr napját”, amely –Ámosz próféta szavaival élve- egyeseknek világosság, mások számára azonban sötétség lesz: ,,Jaj azoknak, akik óhajtják az Úr napját! Mire lesz nektek az Úr napja? Sötétség az, nem világosság, olyan, mint amikor az ember az oroszlán színe elől menekül, és medve jön vele szembe, vagy mint amikor bemegy a házba és kezével a falnak támaszkodik, és megharapja a kígyó” (Ám 5,18-19).
Bízunk benne, hogy Isten igazságosan s ugyanakkor irgalmas szeretetével ítéli meg a világot s benne minket is. Az isteni igazságosság biztosan bekövetkező kinyilvánulása elfogadhatóvá teszi a jelenkor szenvedéseit. Ha a sötét fellegek sokszor el is takarják előlünk az Igazság Napját, ne feledjük: Krisztus győzött a Gonosz felett, s mi a Győztes oldalon állunk! Ezzel a reménnyel bízzuk magunkat Isten irgalmára a 2019-es esztendőben is, ehhez nyújtson lelki muníciót számunkra ez a katolikus kalendárium is!A kalendárium megrendelhető a Pázmaneum Társulásnál a www.pazmaneum.com honlapon.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA