A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Téka Alapítvány
Évnyitó a szamosújvári Téka Szórványkollégiumban
Nemzeti jelentőségű intézmények - 2019. szeptember 25., szerda 11:15

A Téka Alapítvány 2000-ben csatlakozott a válaszúti Kallós Zoltán által kezdeményezett Mezőségi Szórványoktatási Programhoz vállalva egy szórványkollégium és mellette egy magyar iskola létrehozását. A program  legfontosabb mérföldköve a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum felépítése és létrehozása volt 2016-ban. A két alapítvány azóta is folyamatosan együtt dolgozik azon, hogy a mezőségi falvakból (kb. 40 település) származó gyerekek számára anyanyelven biztosítsa a szülőföldön való boldoguláshoz szükséges oktatási, kulturális, közösségi lehetőségeket.
A gyerekek 5 éves kortól kerülhetnek be a rendszerbe, bizonyítva, hogy van magyar felmenőjük. Sokan közülük magyarul egy szót sem tudnak, a szülők mégis ragaszkodnak ahhoz, hogy magyar iskolába menjen a gyerek.
A válaszúti elemi oktatás után a diákok a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceumban folytatják tanulmányaikat, a Téka Szórványkollégium bentlakójaként. Ezen a szinten csatlakozhatnak a rendszerbe azon falvak diákjai, ahol csak elemi oktatás zajlik, mint pl. Visa, Ördöngösfüzes, Mezőkeszü.
Nyolcadikosként a diákok dönthetnek: a válaszúti mezőgazdasági szakoktatás vagy a szamosújvári elméleti oktatás reál vagy humán osztálya közt választhatnak.  Ekkor a környező falvak nyolcadik osztályt végzett diákjai (Szék, Búza, Bálványosváralja, Magyardécse, illetve a sármási Kallós kollégium diákjai) is belépnek a mezőségi szórványoktatási programba, ahol bárkinek helye van, aki magyarul szeretne tanulni. A szamosújvári szórványkollégium és az iskola létrejöttének célja nem az, hogy elit oktatási intézmény legyen, hanem az, hogy minden olyan mezőségi magyar gyerek számára biztosítsa az anyanyelvi oktatás lehetőségét, aki anyanyelvén szeretne tanulni. Ugyanakkor fontos a mezőségi szellemiség ápolása és fejlesztése; a mezőségi magyar gyökerek kihangsúlyozása, bemutatása, tudatosítása formai és tartalmi (anyagi és szellemi)  eszközök által.  A tanulás mellett nagyon fontos a kollégiumban kapott nevelés: a születésnapok és ünnepek megtartása, kézműves foglalkozások, irodalmi estek, olvasómaratonok, színházlátogatás, honismereti kirándulások, sportrendezvények, nyelvtanfolyam, vacsoracsata a teljesség igénye nélkül felsorolt számtalan egyedi vagy időszakos rendezvény célja a magyarságtudat és az önmagukkal szembeni igényesség fejlesztése.
A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap által is támogatott Téka-kollégiumban a 2018-19-es tanévben 119 bentlakó diák fejezte be a tanévet. A 14 végzős bentlakó az országos és megyei átlag felett teljesített, 93% sikeresen leérettségizett. A szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum is átlag feletti, 88%-os eredményt ért el.
Minden bentlakó gyereket egyénileg lehetne elemezni, mindegyik a maga módján próbálta maximálisan kihasználni a középiskolai éveket. És megszülettek az idei érettségi eredmények: a történelem érettségi vizsgán 10-est kapott az egyik végzős és a legnagyobb magyar jegyet is bentlakó diák tudhatta magáénak, azaz iskolaszinten a legjobbak között voltak a bentlakók jegyei. E gyerekek nagy valószínűséggel nem érettségiztek volna magyarul, ha nem kapnak esélyt a Mezőségi Szórványoktatási Programban.
Az érettségi vizsga után végzőseink 66,6 %-a egyetemi szintű képzést folytat (számítástechnika, pszichológia, közgazdasági, jogász, gépészmérnök, agronómia), 20% a szakképzést választotta és 13,4 %-a rögtön munkába állt.
Az új, a  2019-2020  tanév kezdetén 150 gondozott diákkal a Téka Szórványkollégium a legnagyobb erdélyi szórványbentlakás. A bentlakók az idén 32 településről származnak. Most először, a 20 éves a kollégium történetben először várólistára került három jelentkező diák, bár a nyáron számos átalakítási munkálat zajlott annak érdekében, hogy mindenkinek helyet biztosítsanak. Ugyan egyik alapelvünk az, hogy a szórványban minden magyarul tanulni akaró diákot be kell fogadnunk, még akkor is, ha jelenleg a bentlakás túlzsúfolt, az épület keretei mégis végesek.
 
A következő évben a működtetőknek valamilyen megoldást kell találniuk arra, hogy hova fogadjuk be az újonnan érkező bentlakókat. Ideiglenes megoldást jelenthet az, hogy a városban béreljünk lakosztályokat; ezzel viszont kiszakítjuk a kollégium szerves rendjéből a diákokat. Hosszú távú megoldás az, hogy az iskola mellett 2017-ben vásárolt 3000 négyzetméteres telken új bentlakási szárnyat építsenek fel.
Az évek során a nálunk végzett tanulók közül nagyon sokan döntöttek a továbbtanulás mellett, egyetemistáink és szakembereink vannak szinte minden területen: orvosi, IT, fogorvosi, pszichológia, kinetoterápia, mérnöki, vegyészmérnöki, földrajz, biológia, geológia, néprajz, történelem, filozófia, teológia, tanító és óvóképző, bölcsészkar, néprajz, idegen nyelvek, európai tanulmányok, kulturális turizmus stb.  Nagyon sokan választották, hogy különböző tanfolyamokon vegyenek részt és szakmát tanuljanak: fodrászat, nővér és ápoló, manikűr, kozmetika, felszolgáló és pincér, ács, kőműves, asztalos, állattenyésztés.
A végzettek közül már többen családot alapítottak, és visszaköltözve a településeikre gyerekeiket szintén a mi oktatási rendszerünkbe íratták be.
 
 
 
 
 
 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA