A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Erdélyi maszkok: miért mosdatja az RMDSZ sajtója Szabó Tímeát?
MÁÉRT - 2020. április 27., hétfő 14:45

Legfrissebb közleményében az Erdélyi Magyar Szövetség a Szabó Tímea-jelenséggel foglalkozik. Alább olvasható:

A teljes erdélyi közvélemény értesülhetett már arról, hogy Szabó Tímea, a balliberálisok országgyűlési képviselője parlamenti felszólalásban rontott neki a határon túli magyar közösségeknek. Megrökönyödve hallgattuk, ahogyan követelőzve kérte számon a nemzeti összetartozás jegyében a külhoniaknak juttatott maszkokat és védőfelszereléseket. Szabó Timeától és elvi társaitól nem is várhatunk egyebet: a magyar– magyar kapcsolatok lelki éstörténelmi vonatkozásait nem értik, értékrendjükből adódóan nem is érthetik. Elképesztő azonban, hogy a félretájékoztatáshoz és gyűlölködéshez hathatós erdélyi segítség érkezett. A képviselőt ugyanis a magát „függetlennek” tartó, de alig titkoltan az RMDSZ egyik szócsövének számító Transindex portál a botrányos felszólalást követően exkluzív megkereséssel szólaltatta meg. A nyilvánvaló mosdatás szándékával készített anyagban a képviselő homlokegyenest az ellenkezőjét mondhatja háborítatlanul az erdélyi közönségnek, mint amit az Országgyűlésben összehordott. „A magyar kormány gyakorlatilag mindennel foglalkozik a járványban, csak az egészségügyi helyzettel, az életüket kockáztató egészségügyi dolgozókkal és az emberekkel nem törődik” – így talál a szó a keresztény-konzervatív értékeket következetesen támadó portál és interjúalanya között. A kimagyarázás és mentegetőzés „szakmai színvonaláról” hadd érveljenek a továbbiakban Szabó Timea transindexes sorai: „én magam is kifejezetten büszke vagyok arra, hogy négy nagyszülőmből hárman erdélyiek, rengeteget időt töltöttem ott gyerekként. Kifejezetten bosszant, amikor a fideszesek akarnak ebből kioktatni, bármikor leénekelném őket például erdélyi népdalokból.” Melyik erdélyi magyar ne hallotta volna a román sovénok klasszikus érvelését, amikor a „vannak magyar barátaink, szomszédaink” indítással ravaszkodnak, hízelegnek, így vezetvén fel a magyarellenes gyűlölködést? Nemrégiben Fekete-Győr András RMDSZ-es meghívásán rökönyödhettünk meg. A Momentum-vezér egy társult ifjúsági szervezet konferenciáján szónokolhatott a nemzeti kormány leváltásának fontosságáról. Hovatovább a nemzetpolitika iránt érzéketlen baloldali haverkodással? Az is beszédes tény, hogy Kelemen Hunor 2019-es államelnöki kampányát a néhai Gyurcsány-kormány egyik miniszterelnöki főtanácsadója is segítette. Mindezt a sajtó célzott kérdésére maga Kelemen sem cáfolta. Így nem meglepő, hogy hasonló „tanácsok” – a képviselő állítólagos erdélyi népdaltudása – segítik a pártot és sajtós udvartartását a szerecsenmosdatásban. Nyilvánvaló: az RMDSZ vezérkarának befolyásos személyei Erdély és Magyarország kötelékének meggyengítésében érdekeltek. Ezzel keresik Bukarest kegyét. Így kerül hát egy platformra a budapesti román nagykövettől kezdve a szervilis pártsajtóig számtalan rejtőzködő partner. Máskülönben nem adnának teret rendszeresen a mérgező (félre)tájékoztatásnak az általuk birtokolt és irányított hírfelületeken.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA