A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Egy közösség jövője hitre és eszményekre épül
MÁÉRT - 2021. március 9., kedd 21:04

Ezzel a címmel jelent meg ma Marosvásárhelyen a Székely Nemzeti Tanács legújabb közleménye, amit az autonomista civil szervezet elnöke, Izsák Balázs jegyez. Alább olvasható:

 A Székely Szabadság Napjára készülve két eseménysorra kell figyelni. Az egyik a koronavírus világjárvány, amely már az elmúlt esztendőben is gátolta a megemlékező rendezvényeket. A másik, ezzel szemben örömteli, ez a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének sikere.
Az előbbi, bár fájdalmas veszteségek árán megtanított arra, hogy jobban figyeljünk, vigyázzunk egymásra, és sajátítsuk el az együttműködésnek, a közös cselekvésnek olyan új eszközeit, amelyeknek hasznát vesszük a jövőben.
Az utóbbi egyik legnagyobb tanulsága, hogy mindazok ellenére, hogy kevesen vagyunk, lehetünk erősek, hatékonyak. Ennek alapja egy olyan összefogás, amely hitre, eszményekre és tudásra épül. Hit és eszmények nélkül egyetlen közösségnek sincs jövője, tudás nélkül pedig nincs járható útja a felemelkedésnek és a közösségi méltóság megőrzésének.
Az eszmények sorából március 10-én ki kell emelnünk a székely szabadságot. Egy eszményről beszélünk hát, amelynek emlékeit őrizzük, és amelyet Székelyföld területi autonómiája révén meg akarunk valósítani. De addig is véget kell vetni Székelyföld hátrányos gazdasági megkülönböztetésének, és ennek eszköze a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése. Az egyetlen, amely a folyamatban lévő polgári kezdeményezések közül sikeres.
A Székely Nemzeti Tanács által javasolt európai jogalkotási folyamatot 1 400 000 ember támogatja az Európai Unió huszonhét államából, miközben teljesült tíz államban a támogató aláírások alsó küszöbére vonatkozó feltétel is. Május 7-éig a támogató aláírások számának emelkedésével megerősödik a nemzeti régiók mozgalma, amelyet sikeressé akarunk tenni az Európai Unióban. Éppen ezért arra ösztönzünk minden magyart Európából, beleértve Magyarországot, Erdélyt és Felvidéket, hogy támogassák aláírásukkal minél többen a hátralévő két hónapban a nemzeti régiók polgári kezdeményezést a www.nemzetiregiok.eu honlapon.
Emlékezzünk meg ezen a napon azokról a magyar közösségekről is, amelyek minden évben szolidaritási rendezvényeket szerveznek a Székely Szabadság Napján Európában. Az ő segítségük nélkül maga a polgári kezdeményezés sem lett volna sikeres.
Erősítse meg a jövőbe vetett bizakodásunkat, hogy amit tíz évvel ezelőtt megígértünk, valóra váltottuk: Székelyföldért megmozgattuk Európát!

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA