A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Cseke Attila: új településtervezési, településrendészeti és építkezési törvénykönyvet dolgoz ki a közigazgatási minisztérium
MÁÉRT - 2021. március 10., szerda 14:47

Ma az RMDSZ javaslatára a kormány elfogadta az új településtervezési, településrendészeti, valamint építkezési törvénykönyv kidolgozásához szükséges irányelveket tartalmazó kormányhatározatot.
Az új törvénykönyv 21 hatályos törvényt, kormányrendeletet, határozatot és miniszteri rendeletet összesít. Egyértelműsíti a rendelkezéseket, a szakterminológiát és nem utolsó sorban egyszerűsíti a területrendezéssel és építkezéssel kapcsolatos engedélyeztetést. Ennek első lépése a ma elfogadott –általános irányelveket tartalmazó– kormányhatározat, amely alapján a minisztérium kidolgozhat egy új, átfogó törvénykönyv-javaslatot, mutatott rá Cseke Attila.
A szaktárcavezető elmondta: „Jelenleg egy földszintes családi ház és egy száz lakrészes tömbházlakás megépítéséhez ugyanannyi engedélyre van szükség. A rengeteg, különböző érvényességű engedélynek a beszerzése pedig sokszor oda vezet, hogy az első lejár, míg az utolsót beszerezzük. Az a cél, hogy egyszerűbben, egyetlen hivatalhoz fordulva, minden engedély beszerezhető legyen.”
A minisztérium kutatást végzett az érvényben lévő rendelkezések hatékonyságának felmérése érdekében. A felmérés kimutatta: két-három azonos célt szolgáló engedély kikérésére kötelezte a hatályos törvénykezés az építőket, és más követelményeknek feleltette meg a kis- illetve a nagybefektetőket. A 21 különböző jogszabály más-más szakterminológiát használt, emiatt értelmezhetővé vált a hatályos rendelkezés. Az engedélyek érvényessége nem volt egységes, megnehezítve ezzel az építkezést. „Mindenki számára átlátható, mindenki számára azonos rendelkezésekre van szükség a településtervezés és az építkezés terén” – hangsúlyozta az RMDSZ közigazgatási szakpolitikusa.   
Az új törvénykönyvtervezet, – amelyet idén nyáron készül közvitára bocsátani a szaktárca –, a hatályos adóügyi törvénykönyv előírásaival, illetve a műemlékvédelmi szabályozással is összhangba kerül. A miniszter ugyanakkor előrevetítette: a szaktárca az építkezési szakértők és minőségi ellenőrök hiányára is megoldást talál.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA