A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Klaus Iohannis, Románia államelnökének március 15-i üzenete
MÁÉRT - 2021. március 15., hétfő 21:40

Önöknek, magyar nemzetiségű román állampolgároknak, a mai nap egy olyan alkalom, amikor újra megerősíthetik közösségi értékeiket, amelyeket nagyra becsülnek, és amelyek Önöket magyarokként egyesítettek. De arra is jó alkalom a mai nap, hogy büszkén ismertessék identitásukat, amely a történelemben és az egyetemes kultúrában elismertté tette Önöket.
Ebből az alkalomból is kiemelném a romániai magyar közösség és a politikai képviselőinek a jelentős hozzájárulását az európai integráció felé tett úton, a demokratikus értékek visszaszerzésében és abban, hogy a társadalmunkat az emberi jogok és a kisebbségek védelmének alapkövére helyezték. Ezek az alapjai a közös európai jövőnknek, amelyek hozzájárulnak a múlt tanulságainak megértéséhez.
A világjárvány elleni küzdelem és a nehéz időszakon való átvészelés együttes erőfeszítései bizonyíték arra, hogy a románok és a magyarok a különleges humánerőforrás potenciáljukat és a tulajdonságait kamatoztathatják. Közösen, az interetnikus harmónia megteremtése által egy erős és virágzó társadalmat építünk, egy közös projektet viszünk véghez, amelyben a Romániában élő magyar kisebbségnek megvan a saját, kiemelkedő helye és a figyelemre méltó hozzájárulása.
 
Klaus Iohannis
Románia elnöke

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA