A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
A román államelnöki hivatalban tudomásul vették…
MÁÉRT - 2021. március 18., csütörtök 07:34

2021. február 22-én Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke sajtónyilatkozatban hívta fel a figyelmet az 1989. december 21. Egyesület állásfoglalására. A bukaresti székhelyű forradalmárszervezet pár nappal korábban testületileg foglalt állást annak a sokkoló eseménynek a tárgyában, hogy a román igazságügy-miniszter azt a Razvan-Horatiu Radu jogászt nevezte ki a tárca főtitkári tisztségébe, aki 2011-ben, az ún. Vlase-ügyben és más esetekben az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) delegált román kormánymegbízottként részrehajló módon fogta pártját az 1989 decemberében tömeggyilkosságokat elkövető bűnözőknek. A botrányos eset annál is súlyosabb, mivel közvetett módon a Mentsétek Meg Romániát Szövetség – Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) politikai pártszövetség is bűnrészességet vállal az ügyben, az általa kijelölt igazságügy-miniszter kinevezési aktusa által. „A Temesvári Református Egyházközség egykori lelkipásztoraként, ahonnan 1989. december 15-én a kommunista diktatúra elleni népfelkelés kiindult, támogatásomról biztosítom az 1989. december 21. Egyesület mértékadó állásfoglalását. Velük együtt magam is arra szólítom fel országunk közméltóságait, élükön Klaus Iohannis államelnökkel, hogy a törvény, valamint az európai bíróság vonatkozó határozatainak értelmében segítsék elő a forradalom perének a lezárását, az emberiesség ellen 1989 decemberében elkövetett bűncselekmények ügyében való igazságtételt” – fogalmazott az EMNT elnöke.
Tőkés László a román államfőhöz is eljuttatott nyilatkozatában leszögezte: „Mérhetetlen képmutatásról és álszentségről tanúskodik, hogy az Európai Parlament román képviselőinek egyöntetű támogatásával elfogadott 2019. december 19-i, a román forradalom 30. évfordulójára emlékező állásfoglalás megállapításai és meghagyásai ellenére Romániában azóta sem történt érdemi előrelépés a forradalom idején meggyilkolt 1142, megsebesült 3138 és illegálisan letartóztatott és megkínzott 760 áldozat ügyében. Az ünnepélyes dokumentum tételesen felrója a román államnak az egykori bűncselekmények valódi elkövetői azonosításának az elmaradását, továbbá »felhívja a román államot, hogy fokozza erőfeszítéseit a forradalommal kapcsolatos igazság feltárása érdekében (…) tekintettel a román nép azon jogára, hogy harminc évvel az 1989. decemberi forradalmat követően megtudja az igazságot«. Mindez még várat magára.”
A bukaresti elnöki hivatalban március 3-án iktatták Tőkés László „petícióját”, amire választ március 11-én küldött Gabriel-Cristian Piscociu államtanácsos, aki arról biztosította az EMNT elnökét, hogy tudomásul vették az álláspontját, a minisztériumi főtitkár kinevezésével kapcsolatos véleményét pedig eljuttatták Stelian-Cristian Ion igazságügy-miniszterhez...

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA