A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A demokrácia megerősítésével és a sportélet fejlesztésével az élhetőbb járásért
MÁÉRT - 2021. március 19., péntek 08:36

A Munk Erik vezette független lista a Bellyei járás fejlődéséhez járulna hozzá. Céljaik között szerepel a helyi választmányok visszaállítása, ezen testületek ugyanis összekötő szerepet játszanak a lakosok és a járás vezetősége között. Nagy hangsúlyt helyeznének továbbá a sportéletre – ebben Dino Sladićnak, a lista egyik jelöltjének kulcsszerepe van –, amely nemcsak a fiatalok egészsége és fejlődése szempontjából fontos, hanem az idegenforgalom és a gazdaság szempontjából is jelentőséggel bír.
A Bellyei járás fejlődése érdekében „száll ringbe” a Munk Erik vezette független lista.
A választási listát, mely a „Hozzuk lendületbe a Bellyei járást” szlogent tűzte zászlajára, különféle szakterületeken – mezőgazdaság, sport, idegenforgalom, vállalkozás stb. – tevékenykedő jelöltek alkotják. Céljuk, hogy közösségi munkájukkal jobb életkörülményeket teremtsenek a Bellyei járás minden lakosának.
 
Visszaállítanák a helyi választmányok rendszerét
Programjukban célkitűzésként szerepel a helyi választmányok visszaállítása a Bellyei járás területén. A helyi választmányok képviselik ugyanis a legközvetlenebb kapcsolatot a járás lakosai és a vezetőség között, tehát a demokratikus működés alapját képezik.
A járás vezetősége 2014-ben számolta fel a helyi választmányokat, döntését „költség-megtakarítással” indokolva, ezzel szemben a helyi választmányok megválasztott tagjainak munkája önkéntes alapon zajlik, nem tartanak igényt tiszteletdíjra.
Felmerül tehát a kérdés, mi volt a valódi mozgatórugója a vezetők döntésének, ha nem a közvetlen ellenőrzés megerősítése, a saját érdekek alapján történő döntéshozatal feltételeinek megteremtése.
- A helyi választmány tagjait a testület elnökével együtt településenként saját polgártársaik választják meg, tehát összekötő szerepet töltenek be a lakosok és a járás intézménye között, amely felé közösségük konkrét problémáit közvetítik – mondja Dino Sladić.
 
Dino Sladić a lista jelöltjeként többek között a sportélet fellendítéséhez járul hozzá
Dino Sladić, a független lista egyik jelöltje Bellyén él családjával, a kereskedelem területén tevékenykedik, üzletvezető-helyettes az egyik kereskedelmi láncban. Gyerekkora óta élete aktív részét képezi a sport, mely területen ma edzőként hasznosítja tudását, tapasztalatait a várdaróci futballcsapatban. Azelőtt két évig vezette a bellyei labdarúgó-egyesület futballiskoláját.
A Munk Erik vezette független lista jelöltjei valamennyien azon a véleményen vannak, hogy Dino Sladić munkájával, őszinteségével, tudásával hozzájárul és hozzájárulhat a jövőben is a Bellyei járás közösségeinek a fejlődéséhez, különösképpen a sportélet fellendítéséhez, amely nemcsak a fiatalok egészsége és fejlődése szempontjából fontos, hanem az idegenforgalom és a gazdaság szempontjából is jelentőséggel bír.
Dino Sladić a lista jelöltjeként csapatjátékosként már eddig is bizonyított építő jellegű javaslataival, elkötelezettségével, a döntéshozatalban való aktív részvételével. (ti)

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA