A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Jogunk van megtorlás nélkül használni nemzeti szimbólumainkat!
MÁÉRT - 2021. március 24., szerda 17:26

A március 15-e alkalmából használt piros-fehér-zöld jelképek miatt egyes prefektusok által kiszabott indokolatlan bírságokra hívta fel a figyelmet a bukaresti képviselőház plénumában, 2021. március 24-én, szerdán elmondott politikai nyilatkozatában Miklós Zoltán, az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője.  
„Március 15-e, a magyarság nemzeti ünnepe minden évben lehetőséget kínál arra, hogy egyes megyék prefektúrái megbírságolják azokat a polgármestereket, akik a magyar nemzet szimbólumaival, piros-fehér-zöld színű zászlókkal, kokárdákkal és szívekkel díszítik a városokat.  
A Kovászna és Hargita megyei prefektúrák a korábbi évekhez hasonlóan, 2021-ben is 10.000 lejre büntették a sepsiszentgyörgyi és 5.000 lejre a székelyudvarhelyi polgármestereket, arra hivatkozva, hogy megsértették a román zászló kitűzéséről szóló 75/1994-es törvényt, amely előírja, hogy más államok hivatalos zászlóit csak a román nemzeti zászlóval együtt lehet kitűzni.  
Felhívom a figyelmet, hogy március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörését ünnepeljük, ez az esemény fordulópont volt a nemzet életében, ezáltal az egész magyar nemzet ünnepe! A megemlékező események során a magyar közösség a nemzet szimbólumait használja a világ minden táján. A piros, fehér és zöld színek a magyar közösséget képviselik, bárhol is éljenek a világban.  
Hangsúlyozom, hogy a március 15-i rendezvényeken használt szimbólumok NEM a Magyar Állam hivatalos zászlói, azok minden állami tartalmat nélkülöznek. A piros-fehér-zöld kokárdák, zászlók és szívek az etnikai identitás kifejezésének módját jelentik, amely a romániai magyar közösség magyar nemzethez való tartozását tanúsítja, csakúgy, mint a piros-sárga-kék színek a román közösség számára.  
Mindezt figyelembe véve nem beszélhetünk törvénysértésről! Éppen ellenkezőleg, a Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény helyes alkalmazása - amelynek Románia is részese -, amely előírja, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk van megőrizni identitásuk alapvető elemeit, nevezetesen a vallást, a nyelvet, a hagyományokat és a kulturális örökséget. A keretegyezmény értelmében a magyar közösségnek teljes mértékben joga van használni nemzeti szimbólumait. Felhívom a figyelmet, hogy Románia az egyetlen állam, ahol a sajátos nemzeti színeiket ünnepek alkalmával megjelenítő magyarokat büntetik.  
Így tehát a prefektúrák által kiszabott, ismételt bírságok indokolatlanok, és nem tesznek mást, mint megzavarják a két közösség közti békés együttélést. Ráadásul primitív és romboló gesztus a prefektúrák részéről a büntetés, amely ellentmond Románia államelnöke és miniszterelnöke által idén március 15-e alkalmából megfogalmazott üzeneteinek is. A prefektusok és alprefektusok agresszív viszonyulása jelentősen hozzájárult a nacionalista hangok felerősödéséhez, amely egy mélyen nacionalista politikai párt Románia parlamentjébe való bejutásában csúcsosodott ki.  
Szilárd meggyőződésünk, hogy a 21. században a békés együttélés, többek között a nemzeti ünnepeink kölcsönös tiszteletben tartását feltételezi a nemzeti szimbólumok szabad és korlátlan használata révén.”, hangzott el Miklós Zoltán szerdai politikai nyilatkozatában.   
Egyértelművé kell tenni a zászlótörvényt, hogy szabadon használhassuk jelképeinket!  
Miklós Zoltán RMDSZ képviselő leszögezte: „A hatályos zászlótörvény egyértelműsítésére van szükség ahhoz, hogy a jövőben elkerüljük az indokolatlan büntetéseket. Fel kell oldjuk az ellentmondást, ami a törvény és annak alkalmazási mutatója között van, hogy a prefektusok ne szabhassanak ki többé pénzbírságot azokra a polgármesterekre, akik március 15-e alkalmából a magyar nemzet színeivel díszítik fel a településeket.  
A zászlótörvény kimondja, hogy »idegen államok zászlaját csak kivételes alkalmakkor, csak a román trikolórral együtt szabad kitűzni». A törvény alkalmazási módszertana az 1157/2001 számú kormányhatározat és annak utólagos módosításai által pedig leszögezi: «azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket«. Világossá kell tennünk, hogy a romániai magyar közösség által a piros-fehér-zöld színű lobogó, kokárda, szalag és egyéb díszek használata NEM egy „idegen állam” szimbóluma, hanem a magyar nemzet saját jelképe, függetlenül attól, hogy melyik országban élünk!”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA