A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Nem lehet közösséget vállalni a magyarellenességbe átcsapó tüntetésekkel!
MÁÉRT - 2021. március 31., szerda 17:11

Immár harmadik napja, hogy szerte Romániában – így Erdélyben is – tüntetések zajlanak a koronavírus-járvány terjedésének megfékezéséért hozott szigorítások ellen. Az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Bizottsága ennek kapcsán leszögezi: "Meggyőződésünk, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz minden állampolgárnak joga van, amennyiben betartja a hatályban lévő törvényeket és szabályozásokat. Érthetőnek véljük sokak elégedetlenségét: a román kormány gyakorta egymásnak ellentmondó intézkedéseket vezetett be, a szigorításokkal és enyhítésekkel kapcsolatos kommunikációja nem egy esetben zavart keltő és követhetetlen volt, akiknek pedig a legjobb példával kellene szolgálniuk, gyakran maguk sem tartják be az óvintézkedéseket. (Gondoljunk csak a legutóbb a román parlamentben lencsevégre kapott egészségügyi miniszterre, aki sem maszkot nem viselt, sem a biztonságos távolságot nem tartotta be tárgyalópartnerével szemben.) Jelenleg, amikor az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképessége határán van, az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőiként arra kérünk mindenkit, hogy önmaga és környezete biztonsága érdekében, tartsa be az óvintézkedéseket és igényeljék a védőoltást, mely az egyetlen hatékony eszköz a járvány ellen folytatott harcban! Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy egyes román politikai erők arra használják a járvány miatt amúgy is felfokozott társadalmi feszültséget, hogy az emberek elégedetlenségére építve politikai tőkét kovácsoljanak maguknak. Felháborítónak és egyben jellemzőnek tartjuk, hogy a Románok Egyesítéséért Szövetség (vagyis az AUR) tüntetésein rendszerint előkerülnek a magyarellenes rigmusok. Épp ezért fontos megjegyeznünk: ha bárki egyet is ért a román szélsőségesek járványkezeléssel kapcsolatos kritikáival, nem szabad elfelednie, hogy ugyancsak az AUR képviselői azok, akik zászlajukra tűzték a Romániában egyébként is állami szintre emelt magyarellenességet. Aki tehát az AUR járványkezeléssel kapcsolatos kritikáit magáénak vallja, hamar találhatja egy közösségben magát azokkal a magyargyűlölő román ellenzékiekkel, akiknek semmi sem túl drága azért, hogy támogatói bázisukat növelni tudják. Ilyen körülmények között fontos lenne, hogy a román hatóságok végezzék feladatukat és ne mérjenek kettős mércével: lépjenek fel határozottan, amikor magyarellenes megnyilvánulásokat észlelnek, s ne büntessenek akkor, amikor az erdélyi magyarság, joggal és másokat nem sértve ezzel, kitűzi a magyar zászlót nemzeti ünnepén. Jogos elvárásunk, hogy az Arges megyei (Havasalföld) prefektus legalább olyan határozottan lépjen fel a pitesti tüntetéseken alhangzott magyarellenességekkel szemben, mint ahogy a Hargita megyei alprefektus tette azt jogtiprásunk kapcsán, a magyar zászló kitűzésért kirótt büntetés esetében."

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA