A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Kitüntethetik Szentlászló védőit
MÁÉRT - 2021. április 1., csütörtök 11:41

Kocsis László, Szentlászló védelmének parancsnoka javaslatára, Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk kérésére a Honvédők Minisztériuma 11 szentlászlói magyar honvédet terjesztett föl Zoran Milanović köztársasági elnökhöz kitüntetésre. Az elismerést a falu 1991-es ostroma során tanúsított hősiességükkel érdemelték ki.
Harminc évvel ezelőtt a szerb agresszor célkeresztjébe került a szlavóniai Szentlászló is. A falut egy maroknyi, főként helyi magyarokból és horvátokból álló csapata védte 152 napon át Európa egyik legerősebb hadseregével szemben.
A hónapokon át tartó heves ostrom 48 halálos áldozatot követelt, 18 személy hollétéről pedig a mai napig nem tudni semmit. A hősies védekezés után Arkan szabadcsapatai vonultak be a faluba, akik kifosztották és felgyújtották az Árpád-kori falut és legyilkolták azokat, akik nem akarták elhagyni otthonaikat.
Az ostromot túlélő honvédők viszont mindeddig nem részesültek kellő elismerésben, sőt egészen a közelmúltig Szentlászló hősies ellenállása sem kapott kellő figyelmet. Mindez azonban megváltozott, amikor is Tomo Medved, a horvát honvédők minisztériumának a vezetője 2017-ben először ellátogatott a faluban rendezett megemlékezésre.
- Amióta Tomo Medved miniszter úr van az ügyeinkért felelős tárca élén, nagyban megváltozott a horvát kormány hozzáállása Szentlászlóhoz, hiszen végre megkaptuk azt az odafigyelést, ami nekünk jár. Ebben kétségkívül nagy szerepe van Jankovics Róbert parlementi képviselőnknek is, hiszen az ő közbenjárására látogatott el Medved miniszter először hozzánk, ezért nagyon hálásak vagyunk neki is - mondta Kocsis László, Szentlászló védelmének parancsnoka, aki hozzátette, nagyon örül annak az elismerésnek, amelyet a falu védői kaptak már csak amiatt is, hogy a horvát honvédők minisztériuma javasolta kitüntetésüket, hiszen ezt már rég kiérdemelték.
Honvédőinkkel mindig is kiemelten foglalkoztam
- Megválasztásomtól kezdve kiemelten foglalkoztam a horvátországi magyar honvédők ügyével, hiszen ők életüket tették kockára hazánkért. Fontosnak tartom, hogy ezért megkapják a kellő tiszteletet és megbecsülést. Ezért hívtam el 2017-ben Szentlászlóra, a megemlékezésre Tomo Medved miniszter urat is, aki magyar honvédőinket Zágrábban is fogadta. Miniszter úr azóta – kivétel nélkül – minden év november 24-én velünk van a szentlászlói megemlékezésen. Háborús történetükről egy könyv is készült, melynek a horvátról magyarra fordítása is folyamatban van -  mondta Jankovics Róbert.
A kitüntetésre - melynek fokozata a harcok során betöltött rangjuktól függ - javasolt 11 honvéd: Kocsis László, Šimić Mato, Gyökemati Dávid, Tóth Zoran, Kralj István, Dezső István, Albert Zoran, Kelemen Dezső, Bocka Lajos, Gyökemati Ivan, Maretić Vinko.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA