A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Több támogatás a magyar egyesületeknek
MÁÉRT - 2021. április 23., péntek 12:28

Azországos Kisebbségi Tanács 2021-es évre szóló, az anyagi források elosztásával kapcsolatos döntését átlapozva, megállapíthatjuk, azontúl, hogy az összmagyarság támogatása a tavalyi évhez képest 14,4%-kal emelkedett, négy új magyar szervezet részesült támogatásban, köztük a nagy múltú vörösmarti József Attila MKE is.
Az objektív kép kialakításának érdekében „visszalapoztunk” 2016-ig, azaz abba az időszakba, amikor nem a HMDK soraiból került ki a horvátországi magyarság parlamenti képviselője.
Öt év alatt a horvátországi magyar egyesületek programjainak és működésének a Kisebbségi Tanácson keresztüli támogatása 3.490.000 Kn-ról (2016) az idei 5.977.000 kunára duzzadt, ami páratlan előrelépés minden a magyarhoz hasonló nemzeti kisebbséghez viszonyítva.
Ami különösen fontos: ezzel az elért szinttel nemcsak végre megérdemelt és egyértelmű támogatást kapnak a magyar szervezetek Zágrábtól, hanem a legnagyobb magyar rendezvények - a Kopácsi Halásznapok, a laskói Paprikafeszt és a vörösmarti falunapi rendezvény is - megfelelő és méltó támogatást kaptak végre a Horvát Kormány részéről. Nagy köszönet jár ezért az Andrej Plenković vezette kormánynak és Jankovics Róbert képviselőnknek, aki kijárta ezt a helyi „körülményektől” anyagi függetlenséget biztosító támogatást.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy ennek a sok forrásnak a felhasználására mind a mi vidékünkön kerül majd sor, ami újabb előny minden egyes, a szervezeteinknek „bedolgozó” vállalkozónak.
 
Jankovics: „Elégedett vagyok a támogatás mértékével, de sajnálom, hogy egyes magyar egyesületek éveken át egyáltalán nem pályáznak a zágrábi Kisebbségi Tanácsnál”
- Szemtanúi lehetünk mindannyian annak a kedvező folyamatnak, mely szerint egy időben nőtt a magyarországi horvát közösség és a horvátországi magyar közösség anyagi támogatása, és évről évre tovább emelkedik. Ettől függetlenül egyesületeink pénzeszközeinek az ilyen nagy mértékű emelkedése a legobjektívebb képet mutatja arról a munkáról, amelyet Zágrábban végeztünk az utóbbi években, valamint arról a bizalomról, ami felénk irányul a Horvát Kormány részéről. A mi feladatunk az, hogy ezzel éljünk, és semmiképpen se éljünk vele vissza. Minden egyes magyar egyesület, szervezet, szervezeti egység, hovatartozástól függetlenül, amely pályázott az idei esztendőben és megfelelt a nem túl szigorú adminisztratív feltételeknek, támogatásban részesült, ugyanúgy, mint az előző években. Mindenkinek, aki szeretne tenni valamit a saját közösségéért, lehetősége van és lesz rá, hogy ezt megtegye. Újra és újra sajnálatomnak adok hangot amiatt, hogy egyes magyar szervezetek egyáltalán nem pályáznak a zágrábi forrásokért, így nem tudjuk támogatni munkájukat. Kiemelném itt elsősorban a kői, Tánc nevű magyar kultúregyesületet, amelynek a vezetőivel többször is beszélgettem az utóbbi hónapokban, és bízom benne, hogy 2022-re ez a helyzet változni fog, és pályázni fognak a zágrábi kisebbségi hivatalnál, mert munkájuk és a magyar hagyományok iránti és a falujuk szokásaiért való lelkesedésük miatt ezt messzemenőleg megérdemlik - nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA