A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
„Európai magatartást várunk Romániától”
MÁÉRT - 2021. április 26., hétfő 13:59

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke ma közleményt adott ki a fenti címmel  Marosvásárhelyen. Idézzük: „Románia 2019. július 8-án egy keresetet nyújtott be az Európai Unió Törvényszékéhez, azt kérve, hogy semmisítse meg a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és regionális kultúrák fenntarthatóságáért megnevezésű polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről szóló Európai Bizottsági határozatot.  Az Európai Törvényszék 2021. április 29-én tárgyalja az ügyet. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy Románia változatlanul szembemegy az Európai Unió alapvető értékeivel, és a vesztes perek sorozatából sem képes tanulni. Beavatkozóként a vesztes Európai Bizottság oldalán állt, már az említett polgári kezdeményezés szervezői által indított perben, de hasonlóan a Minority SafePack Initiative ügyében is. Ez utóbbi polgári kezdeményezés bejegyzésére vonatkozó  határozatot is megpróbálta megsemmisíttetni, ezt a pert is elveszítette. Mi annak idején tájékoztattuk a közvéleményt, hogy a Törvényszék a nemzeti régiók szervezői által indított per precedensértékű indoklását hozta fel érvelésében, és ezt okulásul ajánlottuk a román hatóságoknak.  Túl azon, hogy Románia tekintélyének is árt újra és újra nekiugrani a szerződésekben rögzített alapvető értékeknek, de még ráadásul káros az ország gazdaságának is. Hiszen a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés szervezői nem csak Románia területén lévő nemzeti régióknak akarnak hasznot hajtani, hanem velük együtt az országnak is. Értelmesebb és okosabb lett volna, ha az Európai Unió kohéziós politikájának harmonikus fejlődése érdekében felismerik saját gazdasági érdekeiket, és a szervezők mellé állnak, ahelyett, hogy reménytelenül harcolnának ellenük.”
AZ SZNT elnökének közleménye így zárul: „Mi változatlanul bízunk a közösségi jog és az unió joggyakorlatának stabilitásában, és arra ösztönözzük a román hatóságokat, hogy a folyamatos ellenségeskedést váltsák fel dialógusra kész, európaibb magatartásra. A nemzeti régiók részei az európai valóságnak, felemelkedésük, gazdasági megerősödésük az egész kontinens érdeke. Azt várjuk, hogy Románia EU-tagállamhoz méltóan partner legyen ebben a folyamatban, ehhez azonban mentalitásváltásra van szükség.”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA