A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Az EMNT fellép a gyűlöletbeszéd és a történelemhamisítás ellen
MÁÉRT - 2021. június 2., szerda 10:34

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája közölte, hogy a civil szervezet jogi képviselője, Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd révén panasszal fordult a romániai Diszkrimináció Elleni Küzdelem Országos Tanácsához (Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii) egy ezen év elején megjelent kiadvány miatt. A Tudor Pacuraru, Florian Bichir szerzőpáros által jegyzett, az Editura Evenimentul si Capital nevű bukaresti kiadó által piacra dobott román nyelvű kötet címe: Targu Mures 1990: Zori insangerate – Conflictele interetnice din 1989–1990 in dosarele CNSAS (azaz Marosvásárhely 1990: Véres virradatok – Az 1989–1990 évi etnikumközi konfliktusok A Securitate Irattárait Tanulmányozó Országos Tanács dossziéiban). Az EMNT arra kéri az illetékes hatóságot, hogy állapítsa meg és torolja meg a 2000. évi 137. számú kormányrendelet mentén ezen könyv szerzői és kiadója által elkövetett törvénysértést. A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzéséről és büntetéséről szóló jogszabály több pontja alapján is kimondható, hogy a kiadvány kimeríti a közösségek elleni uszítás és gyűlöletbeszéd tényét. 
A rágalmazó, befeketítő, lejárató iromány elsődlegesen a magyar állam és a magyar nép ellen irányul, beleértve a Románia határai között élő nemzetrészt, de kijut a megbélyegzésből a székelyföldi cigány kisebbségnek is. A két szerző – egy tartalékos hírszerző ezredesből lett „szakértő” és egy televíziós showmanként működő „történész-publicista” – fantazmagóriáit és spekulációit tartalmazó, manipulatívan „dokumentált” könyv lényegében azt kívánja igazolni, hogy mind az 1989-es romániai forradalom, mind az 1990-es marosvásárhelyi magyarellenes pogrom mögött a magyar és orosz titkosszolgálatok álltak. Céljuk Románia destabilizálása, tönkretétele, valamint Erdély Magyarországhoz való csatolása volt, de mindezt a Ceausescu-rezsim patrióta politikai rendőrsége, a Securitate meg tudta akadályozni, noha nagyhatalmi és szomszédállami összeesküvés irányult a szervezet szétverésére. Csakis a „jó román szekusoknak” köszönhető, hogy Erdély ma is Románia része – olvasható ki az evidens történelemhamisítás mellett számos politikai rágalmat tartalmazó és személyiségi jogokat sértő könyvből. Amelyben súlyosabbnál súlyosabb vádak fogalmazódnak meg a magyar nemzet számos jeles képviselőjével szemben, de olyan román kiválóságok is megkapják a hazaárulói és idegen ügynöki minősítést, akik a kommunista diktatúra bukásában szerepet játszottak.
A panaszt megfogalmazó jogvédő nem csupán a törvénysértés tényére mutat rá, hanem több olyan alaposan dokumentált műre is hivatkozik, amelyek tisztázták mind az 1989-es népfölkelés, mind az arra ráépülő rezsimváltó puccs, mind pedig a posztkommunista visszarendeződés és hatalomátmentés érdekében Bukarestből megszervezett marosvásárhelyi zavargások és a különféle bányászjárások körülményeit, azonosították és megnevezték a szervezők és végrehajtók legtöbbjét, rámutattak a máig feltáratlan vonatkozásokra és az elmaradt felelősségre vonásra. Összeegyeztethetetlen a jogállamiság fogalmával az, hogy az Európai Unió tagállamában, Romániában gyűlöletkeltő, etnikai közösségeket sértő, tagjaik méltóságában gázoló „szellemi termékek” mérgezik a közéletet, szerzőik büntetlenül juthatnak hozzá a legszélesebb nyilvánossághoz. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács gyors és szigorú intézkedést sürget és vár el az illetékes hatóságoktól.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA