A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Bukarest Erdély- és fejlődésellenes az Erdélyi Magyar Szövetség szerint
MÁÉRT - 2021. június 13., vasárnap 14:40

A román országos helyreállítási terv (PNRR) újabb mérföldkő az egymást rövid időn belül követő bukaresti kormányok uniós forráslehívásának rögös és szégyenteljes útján, hiszen annak számos része szorul javításra, noha – a hazai ellenzéki állításokkal szemben – az Európai Bizottság nem utasította vissza. A kiszivárgott részletekből mégis kiderült, hogy nem egy fejezete sikeredett arcpirítóan felületesre. Különösen érthetetlen ez annak fényében, hogy a PNRR forrásai korábban nem látott forrástöbbletet hoznak majd az állami és önkormányzati beruházások számára – véli az Erdélyi Magyar Szövetség, hozzátéve: ennek kapcsán sikkadt el egy a tervhez kapcsolódó, Erdély és a Partium szempontjából létkérdést jelentő fontos részlet, jelesül a várható fejlesztési pénzek autópályaépítésre szánt részének régiós elosztása.
Az EMSZ közleményében leszögezi: „Ténykérdés, hogy a romániai autópályaépítés elmúlt harminc évének különböző ügyei már-már a vicc kategóriájába tartoznak, ugyanakkor az autópályák hiányából következő gazdasági károk és a katasztrofális közlekedési viszonyok miatt bekövetkezett számtalan haláleset miatt egyikünknek sem lehet oka a vidámságra. Három évtizede érthetetlen a bukaresti kormányzatok vonatkozó stratégiája, mely miatt elsősorban a román főváros körüli pályaszakaszok épültek, s csak nagy nehézségekkel sikerült félig-meddig elkészülnie az Európai Unióval való összeköttetést biztosító dél-erdélyi autópályának. Ugyanakkor erdélyi magyar szempontból még kevesebb okunk van az elégedettségre, hiszen dacára annak, hogy 2004 óta már öt parlamenti választási kampányban is megígérték az észak-erdélyi sztrádát, a több mint 400 kilóméternek 17 év alatt még a negyede sem készült el. Joggal vártuk volna el tehát, hogy most, amikor uniós forrás is rendelkezésre áll majd, és kormányzati tényező is vagyunk, lesz érdemleges előrelépés. Azonban ismét csalódnunk kellett, hiszen az országos helyreállítási terv Európai Bizottsághoz benyújtott, végleges változatában Románia összesen nyolc autópályaszakasz (434 kilométer) megépítését vállalja 2026-ig, ezek azonban egyáltalán nem kapcsolódnak az európai autópálya-hálózathoz, s főként Kárpátokon túli városokat kötnek össze egymással, lényegében nulla hasznot hozva ezzel az ország gazdaságának."
Mint kiderült, a balliberális kormány a következő sztrádaszakaszok megépítéséhez kéri az EU támogatását: Ploiesti–Bodzavásár (63 km), Bodzavásár–Foksány (83 km), Foksány–Bákó (96 km), Bákó–Páskány (82 km), Leghin–Páskány (34 km), Marizsna–Holgya (9 km), Magyarnádas–Vaskapu (42 km), Marosvásárhely–Nyárádszereda (25 km). Magyarán míg Bukarest és Moldva összekötésére 358 km épül a következő négy évben, addig az észak-erdélyi pálya 42, a dél-erdélyi pálya 9 és a Székelyföld északi részébe tervezett sztráda 25 kilométernyit bővül, illetve épül uniós forrásokból. Ami pedig a mindannyiunk számára fontos és a Magyarországgal (és az Európai Unióval) való összeköttetést teljessé tévő Kolozsvár–Nagyvárad szakaszt illeti, maradnak a hazai források, illetve a Bihar–Bisztraterebes szakasz esetében kiszivárogtatott újabb és sokadszori szerződésbontás várható bekövetkezte."
Az Erdélyi Magyar Szövetség a fentiek fényében a nyilvánosság tájékoztatására szólítja fel – pártállástól függetlenül – valamennyi erdélyi kormányhivatalnokot, és arra, hogy vizsgálják felül az országos helyreállítási tervet, illetve a hiánypótlási időszakot kihasználva módosítsák az infrastruktúrafejlesztés autópályaépítésre vonatkozó részét, hogy az Európai Unióval való összeköttetést szolgáló szakaszok kapjanak prioritást. Ugyanakkor az autópályák tervezésekor és kivitelezésekor legyenek tekintettel arra, hogy azok ne befolyásolják hátrányosan a lakosság megszokott életkörülményeit, s ne képezzenek mesterséges határt települések között úgy, hogy azok lakói csak jelentős többletkilométerek megtétele után érintkezhetnek csak.

 


 


 
 


 


 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA