A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Jézus Szíve-ünnep a felújított darázsi templomban
MÁÉRT - 2021. június 18., péntek 14:21

A darázsi magyarok pénteken ünnepelték a Jézus szíve-templom napját, melynek alkalmából magyar nyelvű szentmisére és ünnepi fogadásra is sor került. 
A darázsi magyarok Jézus Szíve tiszteletére szentelték a Báni-hegy északi oldalán épült templomukat. A Jézus Szíve-ünnep ezért jeles esemény a falu magyar lakosainak életében. A főünnep alkalmával, melyre a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő pénteken kerül sor (idén június 11-én), Isten emberré lett Fiának szívét, a megváltó isteni szeretet jelképét ünnepeljük. A templom napját magyar jellegű ünnepként kezelik, és minden évben méltó körülmények között kerül rá sor.
Az idei összejövetelre is érkeztek helyieken kívül a környező településekről – Kiskőszegről, Csúzáról, Pélmonostorról is –, a szentmisét Andrási Gyula plébános celebrálta. Ott volt - többek között - Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, a HMDK elnöke, Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, Sipos Sándor, a Darázsi járás magyar elöljáró-helyettese és Kovács Ferenc is, a HMDK és az Europa AP templomfelújítási projektjének a vezetője.
A darázsi Jézus Szíve-templom felújításra szorult, állaga jelentősen romlott az utóbbi időben. A hegyoldalról lezúduló esővíz a földet a templom hátsó falára „tapasztotta”, ami emiatt átázott, kívül-belül lepergett a vakolat. Mostanra kijavították ezeket a sérüléseket, eltávolították a földet az épület mögül, majd egy betonfalat építettek a hordalék-felgyülemlés megelőzésére. Megoldották az esővíz-elvezetést és újravakolták a falakat. Rendbe hozták a padlásteret is, és sor került a toronyba vezető lépcső felújítására, és új redőnyöket kapott a templomtorony. Ezenkívül a belső falak festésére, valamint a templom környékének rendezésére is sor került.
Jankovics Róbert lapunknak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, köszönettel tartozunk a magyar kormánynak, hogy nagylelkű támogatásával felújíthatták a darázsiak templomát.
- Örülünk annak is, hogy a Jézus Szíve-ünnepre nemcsak Darázsról, hanem a környékbeli falvakból is érkeztek. Minden olyan esemény fontos számunkra, ahol megélhetjük magyarságunkat, különösképpen Darázson, ami szórványnak számít, és ahol már kevés magyar jellegű összejövetelre kerül sor – nyilatkozta Jankovics Róbert.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA