A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
EMSZ-es törvénytervezet: fordítsák le a bíróságok költségein a magyarul írt beadványokat!
MÁÉRT - 2021. június 28., hétfő 09:54

Kulcsár-Terza József és Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetségnek az RMDSZ listáján megválasztott bukaresti parlamenti képviselői iktatták azt a Polgári Perrendtartási Törvénykönyvet módosító tervezetet, amely lehetővé tenné, hogy a polgári perekhez tartozó, a nemzeti kisebbségek nyelvén írt beadványokat a bíróságok költségein fordítsák le az állam nyelvére. A kezdeményezést az RMDSZ képviselői, valamint néhány kisebbségi képviselő is támogatták.
 
A tervezet indoklásában olvasható: Románia alkotmányának 128. cikkelye kimondja, a román állampolgárságú és valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van saját anyanyelvük szabad használatához a bírósági eljárások során, ugyanakkor igényelhetik tolmács vagy fordító segítségét is, ezek költségvonzatait pedig az államnak kell magára vállalnia. Ugyancsak támogatja a bírósági eljárások során a szabad anyanyelvhasználatot a Románia által a 2007/282-es számú törvényben ratifikált Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája is. Mindezek ellenére a 2010/134-es törvénnyel elfogadott új Polgári perrendtartási törvénykönyv megalkotásakor a fentebbi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyták.
 
Az EMSZ parlamenti képviselői a benyújtott új törvénytervezet kapcsán elmondták: fontosnak tartják, hogy a szabad anyanyelvhasználat minden területen és élethelyzetben biztosított legyen, és senkit ne érhessen diszkrimináció azért, mert – szóban vagy írásban – az anyanyelvét kívánja használni a polgári perek során. Márpedig ha ez utóbbinak plusz költségvonzatai vannak, az sokakat megfoszthat e jogától, így a most benyújtott tervezet e problémát kívánja orvosolni.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA