A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Ismét Jankovics Róbertet választotta elnökének a HMDK
MÁÉRT - 2021. június 29., kedd 14:04


Múlt szombaton került sor a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) tisztújító közgyűlésére a kopácsi magyarok nemrég átadott pazar otthonában, ahol ismét Jankovics Róbertet választotta meg elnökének az országos szervezet.
A közgyűlésre a HMDK alap- és tagszervezeteinek képviselői kaptak meghívást. A közgyűlés a javasolt és elfogadott napirend szerint zajlott le. Miután megválasztották a levezető elnökséget és a bizottságokat, a beszámolók következtek.
Először Jankovics Róbert elnök tartotta meg tartalmas beszámolóját, aki elmondta, hogy egy rendkívül sikeres időszak van a szervezet mögött. A HMDK olyan eredményeket ért el, amelyekre jóval nagyobb lélekszámú közösségek is büszkék lehetnének. Beszélt a megvalósult beruházásokról, a megkezdett projektek, beruházások folytatását és újakat is ígért, vázolta a terveket. Hozzátette, hogy természetesen a tömbmagyarság mellett a szórvány továbbra is számíthat a szervezet és az ő támogatására, elnökként és parlamenti képviselőként is mindent meg fog tenni az érdekükben. Mint mondta, folytatják az érdekvédelmi munkát az élet minden területén, a horvátországi és az egyetemes magyarság javára és szolgálatára, hogy az előttünk álló időszak is hasonlóan eredményes legyen.
A beszámolók után került sor a tisztújításra. Az elnöki posztra az egyedüli jelölt Jankovics Róbert, a HMDK eddigi elnöke volt, akit egyhangúlag választottak meg. A közgyűlés ügyvezető elnököt is választott, ismét Matijević Olivérnek szavazva bizalmat.
A HMDK tagszervezeteinek küldöttei megválasztották az országos elnökség és a HMDK bizottságainak tagjait is.
Jankovics Róbert megköszönte a bizalmat, amely - mint mondta - nagy megtiszteltetés számára. Kiemelte: a HMDK vezetőségének és tagságának van a legnagyobb érdeme abban a fejlődésben, amelyet az elmúlt években elértek.
 - Újra elnyerni a több mint ötven tagszervezet küldötteinek a bizalmát számomra óriási felelősséget jelent, és csak bízni tudok abban, hogy munkatársaimmal a következő időszakban is eleget tudok tenni a közösség elvárásainak - hangsúlyozta a régi-új elnök, aki 2016 óta a magyar kisebbség parlamenti képviselője is egyben.
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 1993-ban, egy nehéz, megpróbáltatásokkal és kihívásokkal teli időszakban alakult meg. Majd fokozatosan vált a horvátországi magyar kisebbség érdekvédelmét és érdekképviseletét következetesen és megalkuvások nélkül felvállaló, az öntevékeny művelődési formákat, a hagyományápolást magas szinten megvalósító, az anyanyelvi oktatás fejlődéséért, ha kell, védelmezéséért tenni akaró és tudó országos hatókörű szervezetté.
Célja a horvátországi magyarok nemzeti identitásának megőrzése és fejlesztése, illetve a magyar anyanyelv megtartása és ápolása. Az utóbbi elősegítése érdekében a szervezet hetilapot és folyóiratot jelentet meg, valamint más kiadói tevékenységet is folytat. Kiemelt fontosságúnak tartják az anyanyelvű óvodák és iskolák működtetésének, illetve fejlesztésének biztosítását. (mt)

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA