A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Aláírásgyűjtésbe kezd a Néppárt a marosvásárhelyi vegyipari kombinát bezárásáért
MÁÉRT - 2021. július 7., szerda 17:58

A kombinát egy időzített bomba, melyet hatástalanítanunk kell – fogalmaz a Brassai Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetének elnöke által jegyzett közlemény, amelyet a ma hajnalban történt műtrágyagyári robbanások után adtak ki.
A „székely főváros” határában működő vegyipari kombinát évtizedek óta mérgezi és tartja rettegésben a teljes Maros megye lakosságát. Egészségkárosító hatása megrövidített vagy végérvényesen elragadott emberéletekben mérhető. Idő kérdése volt, hogy mikor következik be újra a mostani robbanáshoz hasonló baleset, s csak örülhetünk, hogy nem történt még nagyobb katasztrófa.
Az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi és Maros megyei szervezetei már megalakulásuktól kezdve azon az állásponton voltak, hogy a kombinát működését felül kell vizsgálni, hiszen meggyőződésünk, hogy semmilyen profit nem ellensúlyozhatja biztonságunk és az emberéletek veszélyeztetését.
Ezen álláspontjukat képviselte korábban Portik Vilmos, a Néppárt egykori városi elnöke és polgármesterjelöltje is, aki ma alpolgármesterként tevékenykedik, de már RMDSZ-színekben.  A Néppárt továbbra is ragaszkodik korábban megfogalmazott álláspontjához, s elvárja, hogy a város vezetői konkrét lépéseket tegyenek a kombinát mint időzített bomba mihamarabbi hatástalanítása érdekében. Ugyanakkor kötelességüknek érzi a lakosság ezzel összhangban lévő akaratának felmutatását, ezért online és papír alapú aláírásgyűjtésbe kezd a vegyiüzem bezárásáért. „Ily módon is világossá kell tegyük a döntéshozók számára, hogy Marosvásárhely és Maros megye lakói nem kívánnak egy folyamatos életveszélyt jelentő gyár szomszédságában élni!” – fogalmaz a kommüniké.
A Néppárt jónak tartja Soós Zoltán polgármester népszavazási kezdeményezését, de felhívja a figyelmet arra, hogy egy ilyen véleménynyilvánító voksolásnak csak abban az esetben lehet valódi következménye, ha a helyi lakosság egy konkrét kérdésre adhat egyértelmű választ. Ennek érdekében a Néppárt a következő kérdés szavazásra bocsájtását javasolja: „Egyetért-e azzal, hogy az Azomure? vegyi kombinát Marosvásárhely teljes területén szüntesse be tevékenységét?”
„Végezetül azzal a határozott kéréssel fordulunk Tánczos Barna környezetvédelmi miniszterhez, hogy haladéktalanul rendelje el a vegyipari kombinát környezetvédelmi engedélyének felülvizsgálatát, a feltárt információkat pedig tegye elérhetővé a széles nyilvánosság számára is!” – zárul a közlemény.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA