A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
A székelységet nem nyugtatni kell, hanem figyelmeztetni a veszélyre!
MÁÉRT - 2021. augusztus 11., szerda 07:36

Nagy szolgálatot tett Ludovic Orban, a nagyobbik román kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt elnöke az erdélyi magyar nemzeti közösségnek az elmúlt napokban, Székelyföld fejlesztésére vonatkozó kijelentésével. Ezzel szemben nagy hibát követ el, aki megpróbálja eljelentékteleníteni ezt a kijelentést, a párton belüli választási kampány terhére írva a pártelnök megnyilvánulását, hiszen ő egy olyan veszélyre figyelmeztet bennünket, amely valós, küszöbön álló veszély, és nem idegen a párton belüli vetélytársaitól sem, de még a velük szembenálló Szociáldemokrata Párttól sem – mutatott rá mai marosvásárhelyi közleményében Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Ennek alátámasztására fel kell idézni, hogy 2013-ban a Liviu Dragnea által vezetett Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium egy tervet dolgozott ki, amelyből a közlemény idéz egy részletet: „A kisebb történelmi régiók behelyettesítése olyan nagyobb közigazgatási régiókkal, amelyek az adott történelmi régiót integrálják, a beépített történelmi magnál kulturálisan heterogénebb közigazgatási régiót hoz majd létre, de megnöveli a működés hatékonyságát a közigazgatási tartomány minden megyéjében. Olyan ez, mintha a gazdasági-társadalmi hatékonyság növekedését a terület kulturális homogenitásának csökkentésével ’fizetnénk meg’.”
Ha van türelmünk az SZDP bonyolult, körülírásokkal teli megfogalmazását teljes egészében, figyelmesen elolvasni, akkor azt fogjuk látni, hogy nincs különbség a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt regionális fejlesztési tervei között Székelyföld tekintetében. Az előbbi szókimondóbb, nincs tekintettel sem a nemzetközi jog betartásának látszatára, sem Románia kötelezettségvállalásaira, ezzel szemben Liviu Dragneaék ugyanezt a magatartást megpróbálták ravaszkodva elrejteni.
Ilyen körülmények között nem nyugtatni és altatni kell az érintett közösséget, hanem figyelmeztetni a veszélyre, és megkérdezni: fel vagyunk készülve utcai tüntetésekre? Fel vagyunk készülve a polgári engedetlenségre? Hiszen egy olyan veszély, Damoklész kardja lebeg felettünk, amely sem a román királyi diktatúra, sem Antonescu diktatúrája, sem a kommunista diktatúra idején nem csapott le ránk – fogalmaz az SZNT augusztus 10-i közleménye, amely így folytatódik: „Ebben a pillanatban nincs garancia arra, hogy az európai uniós környezet teljes mértékben garancia lehetne az erőszakos asszimiláció elhárításában. Egy nemzeti ellenállásban mindenkire szükség van, legyünk készen. Ez a konfliktusos megközelítés, ez a Ludovic Orban megközelítése. Álláspontunk szerint Székelyföldön szükség van fejlesztésre, szükség van beruházásra. Ezeknek a tervét azonban nem szabad kivenni a helyi és megyei önkormányzatok hatásköréből, és meg kell teremteni számukra a lehetőséget, hogy az elnéptelenedő székely falvak infrastruktúráját fejlesszék, hogy az onnan kényszerűen elköltözöttek hazatérhessenek. A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése éppen erről szól. A nemzeti régiók gazdasági lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. A Székely Nemzeti Tanács mintegy másfélmillió uniós polgár aktív támogatásával sikerre vitte ezt a kezdeményezést. Ez a békés, építő megközelítés. Ez a mi megközelítésünk” – írta Izsák Balázs, hozzátéve: Románia sorozatos pervesztése az Európai Bíróságon üzenet Ludovic Orbannak, Liviu Dragneának és az egész román politikai elitnek: rossz úton járnak.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA