A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Újvárossy Ernőre emlékeztek Temesváron
MÁÉRT - 2021. szeptember 19., vasárnap 21:40

Az 1989-es temesvári népfelkelés első mártírjának tekintett Újvárossy Ernő építőmérnökre emlékeztek egy maroknyian Temesvárott, az erzsébetvárosi temetőben található sírjánál 2021. szeptember 17-én. Harminckét esztendővel ezelőtt veszítette életét tragikus körülmények között Tőkés László akkori temesvári lelkipásztor gyülekezetének oszlopos tagja. A megemlékezést az 1989-es Temesvári Emlékbizottság és a temesvári református egyházközségek szervezték és hirdették meg.
Gazda István, az Új Ezredév Egyházközség lelkipásztora Pál apostol Timóteusnak írt második leveléből idézve tartott áhítatot: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” Nagyon kevesen vannak, akik ezt az igét magukra vonatkoztatva kiírathatják a síremlékükre – mondta a lelkész. Újvárossy Ernő a diktatúra szorításában nem tudta megtenni, hogy félreálljon, úgy érezte, hogy Krisztus földi egyházának ügyét szolgálnia kötelessége. Ott maradt Tőkés László lelkipásztor és a református gyülekezet mellett, a közösség ügye mellett, megtett mindent, amit tehetsége szerint megtehetett, és ezért meg kellett halnia.
Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke beszédében felidézte az 1989-es eseményeket, amelyek Újvárossy Ernő tragikus halálához vezettek. „Ő azon emberek fajtájából való volt, akikkel Nehémiás könyvében találkozunk, a harcosok és az építők fajtájából, aki egyazon időben részese volt annak a szerény építkezési tervnek, amelyet nagy elhatározással magunkévá tettünk.” A gyülekezet azokban az években a szűknek bizonyult templomot akarta nagyobbítani, Újvárossy Ernő szívvel-lélekkel beállt ebbe a munkába, noha azelőtt a „szocialista építésben” teltek el évei. Felért egy megtéréssel az, amikor az egyház ügye mellé állt, beiratkozva a gyülekezetbe. Szívvel-lélekkel dolgozott érte, az akkori építőtelepi és szakmai kapcsolatait, szakértelmét használva fel – emlékezett az egykori temesvári lelkipásztor. „Újvárosssy Ernőnek talán egyetlen dolog róható fel, az, hogy betartotta a hallgatás parancsát, magával vitte a sírba azt, amiről nem tudunk: miért tűnt el 1989. szeptember 12-én, mi vezetett oda, hogy ebbe a helyzetbe került, hogyan jutott a Vadászerdő szélére, ahol holtan megtalálták, miután napokig kerestük” – mondotta Tőkés László, hozzátéve: bátor katona és jó építőmester volt, a titkosszolgálat találóan mérte fel személyének a veszélyességét. „Megítélésem szerint minden jel arra mutat, hogy eltették láb alól – vélte a püspök. – 1989 után az első években kivizsgálást kezdeményeztünk, de sajnos mindig falakba ütköztünk, az volt a kifogás, hogy csak a családtagok kérésére indíthatnának utólagos nyomozást.” Lelkésztársa szavaira visszautalva mondta: az ifjú nemzedék Timóteushoz hasonlóan tovább kellene vigye Újvárossy Ernő örökségét. „Eljött a demokrácia, és szabadon hirdethetjük Isten igéjét, de mindenütt a visszarendeződéssel találjuk szemben magunkat, ez végbement az egyházban is, és sajnos a forradalmi lelkület nagyon kipusztult a társadalom életéből” – jelentette ki Tőkés László, aki szerint nem kellene hagyjuk, hogy a temesvári reformátusság, általában Temesvár elveszítse ezt a forradalmi minőségét.
Az évfordulós megemlékezés részvevői abban a reményben helyeztek el koszorúkat Újvárossy Ernő sírján, hogy a kopjafáján olvasható Arany János-i gondolat megkérdőjelezhetetlen: „Amit adtál, abból semmi sincs elveszve.” A temetői megemlékezés a Himnusz eléneklésével zárult.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA