A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Állásfoglalás az egyházi vagyon védelmében
MÁÉRT - 2021. szeptember 30., csütörtök 19:03

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szervezete ma délben a következő állásfoglalást – amely egyben felhívás is – juttatta el a nyilvánossághoz:  „A nagyváradi polgármesteri hivatal által 2021 augusztusában beterjesztett javaslat, melyet nemrég szavazott meg az önkormányzat képviselő-testülete, egy új utca létrehozását irányozza elő városunk történelmi központjában. A terv szerint a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség ingatlanának egy részét, valamint magánvagyont is kisajátítanának az új utca létrehozása érdekében. Számunkra Nagyvárad épített öröksége, a történelmi városközpont és történelmi egyházaink tulajdona olyan értékek, melyeket megbecsülnünk és megvédenünk erkölcsi kötelességünk. Ezennel teljes szolidaritásunkról és támogatásunkról biztosítjuk az olaszi református egyházközséget annak érdekében, hogy sikerüljön megvédenie azt az ingatlant, amely hosszú évek óta a nagyváradi magyar református közösség tulajdona. Felkérjük mindazokat a nagyváradi lakosokat, akiknek fontos a város történelmi arculatának, épített örökségének védelme, hogy álljanak a saját tulajdonuk épségéért küzdő egyházi közösség mellé, és támogassák a polgári ellenállás minden olyan formáját, amely az erőszakos kisajátításoknak ellen kíván állani. A magunk részéről a békés polgári ellenállás minden formáját alkalmasnak tartjuk az egyházi és magántulajdon védelmében. Az egyház és a nemzet sorsa egy. Felekezettől függetlenül arra kérjük a nagyváradi magyarokat, álljanak az olaszi gyülekezet mellé ebben az ügyben! Mi is ezt tesszük.”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA