A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Tanévnyitót tartottak a Partiumi Keresztény Egyetemen
MÁÉRT - 2021. október 6., szerda 15:40

Az egyetemi templomként is szolgáló nagyvárad-újvárosi református templomban megrendezett ünnepéllyel nyílt meg a Partiumi Keresztyén Egyetem 2021/2022-es tanéve. Az új erőre kapott vírusjárványnak betudhatóan jobbára csak a gólyák, azaz az elsőéves hallgatók, az oktatók és a meghívottak vettek részt. Jelen volt Tőkés László püspök, az egyetem alapító elnöke is.
Az október 5-i, pontban délben kezdődött esemény a Szózattal, majd pedig ünnepi igehirdetéssel indult. Szomor Abigél egyetemi lelkész az újszövetségi Jelenések könyvének 22. része alapján („Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.”) bontotta ki prédikációját az élet fájának példázatával, a gyökerektől a törzsön és leveleken át a gyümölcsökig. Magát az egyházi alapítású egyetemet is egy 31 éves, életerős fának ábrázolta, rámutatva: „Ti vagytok a leveleink, kedves diákok, és hisszük, hogy a gyümölcsök is ti lesztek.”
Az igehirdetés után a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium kórusa tartotta meg műsorát, majd pedig Pálfi József rektor tanévnyitó beszéde következett. Ebből megtudhatta a hallgatóság azt is, hogy ezen az őszön alapszakon 251, mesterképzésen pedig 110, összesen 361 hallgató kezdi meg tanulmányait a PKE-n, a 2021/2022-es tanév összlétszáma pedig 826.  Ehhez a Debreceni Egyetem kihelyezett képzései is hozzátevődnek, 94 hallgatóval. Idén az egyetem hibrid formában kezdi meg az oktatást.
A rektori tanévnyitó beszéd után az énekszakos hallgatók előadása következett.
A köszöntések rendjén Tolnay István, a Pro Universitate Partium Alapítvány alelnöke, Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, valamint Mile Lajos kolozsvári főkonzul szólt a jelenlévőkhöz. Az elsőéves hallgatók fogadalomtételét követően Jakab Ferenc diákszervezeti elnök köszöntötte őket, a canto szakosok újból megcsillantották felkészültségüket, a tanévnyitó ünnepség pedig a Himnusz eléneklésével zárult.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA