A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Tiszteletadás az aradi tizenhármaknak
MÁÉRT - 2021. október 11., hétfő 19:24

Az aradi tizenhármak kivégzésének napja történelmünk egyik legszomorúbb napja. A 172 évvel ezelőtti eseményekről mindenütt megemlékeznek a magyarok, éljenek a világ bármely pontján. A mártírok emléke előtt mi, horvátországi magyarok október 6-án a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) bellyei székházának udvarán ültetett emlékfánál koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött megemlékezéssel tisztelegtek.
 
Katonák, akik a fegyelmet, a harctereken kiérdemelt dicsőséget tartották fontosnak életük során. Emberek, akik a magyar szabadságharc hívó szavára katonai tudásukat adták azért, hogy Magyarország szabad és független legyen. Ők azok, akik végigharcolták a szabadságharc csatáit. Olyan hősök az aradi vértanúk, akiknek a nevét Magyarország történelmében csakis vérvörös betűkkel lehet leírni, mert a vérüket áldozták az országért.
Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki. Azóta a forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. A magyar kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá, az aradi vértanúk emléknapjává nyilvánította Magyarországon és a magyarok által lakott területeken október 6-át. Ezen a napon Magyarország-szerte és annak határain túl is mindenütt megemlékezéseket tartanak.
A HMDK bellyei székházának az udvarán pár évvel ezelőtt ültettek egy fát azzal a céllal, hogy egy olyan élő, az élet folytonosságát hordozó emléket állítsanak, mely hosszú éveken át őrzi és emlékezteti majd a jövő nemzedékeit is a vértanúk önfeláldozásának semmi máshoz nem hasonlítható dicsőségére.
Itt gyűlnek össze évről évre gyertyát gyújtani.
Az emlékezés és emlékeztetés, valamint a jövőbe tekintés és tenni akarás fontosságát emelte ki Jankovics Róbert HMDK-elnök beszédében.
A beszédet követően az eszéki magyar tanszék hallgatóinak és a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ diákjainak az alkalmi összeállítása hangzott el, majd 13 gyertyát gyújtottak meg és koszorút helyeztek el az emlékfánál.
A megemlékezésen részt vett és koszorúzott Fuzik János eszéki magyar főkonzul is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA