A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Falujuk leggyászosabb napjára emlékeztek a kórógyiak
MÁÉRT - 2021. október 11., hétfő 19:35

Szeptember 29-én emlékeztek meg a falu elhagyásának 30. évfordulójáról Kórógyon. A gyertyagyújtással és koszorúzással egybekötött főhajtásra a honvédő háború áldozatainak tiszteletére állított emlékműnél került sor.
1991. szeptember 29-én Kórógy, az Árpád-kori magyar falu lakossága fennállásának a leggyászosabb napjára ébredt. „Akkor Szent Mihály arkangyal, az utolsó ítélet angyalaként halált hozó lövegek alakjában jelent meg a falu felett, hogy »mérlegelje« a lelkek jó- és gonosz cselekedeteit. A tankágyúk, az aknavetők északról, a falu szélén lévő szérűkből lőtték a falut. A védők, szerény kézi fegyvereik tűzerejének a tudatában, erre nem válaszoltak. Menekültek, pánikszerűen. Erővel szemben csak erőt lehet felsorakoztatni…” - olvasható a Kórógyi Gáspár álnéven író szerző visszaemlékezéseiben egy hónappal a történtek után. Ekkor a település utolsó lakosai is arra kényszerültek, hogy elhagyják szülőfalujukat, ami így az ellenséges haderő szabad prédájává vált.
Erről a szomorú napról emlékeztek meg a múlt héten a Tordincei járás magyar kisebbségi önkormányzatának a szervezésében a falu 1997-98-ban visszatért lakói és vendégeik a háború áldozatainak tiszteletére állított emlékműnél. A jelenlévőket először Davor Adžić, a járás elöljárója köszöntötte, majd egy szavalat után Jankovics Róbert HMDK-elnök osztotta meg gondolatait az emlékezőkkel. A felszólalók sorában Vukovár-Szerém megye zsupánja, Damir Dekanić következett, végül pedig Pirityiné Szabó Judit Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának a főosztályvezetője mondott beszédet. Ezt követően a vendégek és a falubeliek, a civil szervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit.
- Mi, kórógyiak sosem fogjuk elfelejteni, hogy mi történt 30 évvel ezelőtt. Éppen ezért minden évben megemlékezünk a tragikus eseményekről, hogy az utánunk következő generációk is tisztában legyenek az 1991 őszén történt eseményekkel - mondta Cserepes Zoltán, a Tordincei járás magyar elöljáró-helyettese.
Folyamatosan fejleszteni a közösséget
- Harminc évvel ezelőtt Kórógynak egy olyan tragédiát kellett átélnie, amely mindmáig mély, kitörölhetetlen nyomot hagyott az emberek lelkében. Nekünk 30 évvel a történtek után most az a feladatunk, hogy fejlesszük a közösséget, és jobb feltételeket teremtsünk az utánunk következőknek – nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert.
A megemlékezésen a horvát honvédők minisztériumának képviseletében jelen volt Antun Blažević egykori honvédő, Gárdos Béla eszéki főkonzul és Jakumetović Rozália, Vukovár-Szerém megye magyar kisebbségi önkormányzatának az elnöke, valamint a helyi iskolások is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA