A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Marianum-ügy: Romániában állampolitikává vált a lopás az EMSZ szerint
MÁÉRT - 2021. november 12., péntek 15:35

Az Erdélyi Magyar Néppártot és a Magyar Polgári Pártot tömörítő Erdélyi Magyar Szövetség országos bizottsága közleményben reagált arra, hogy a román legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította az egykori kolozsvári Marianum katolikus leánynevelő intézet épületeinek restitúcióját.

 Azt írják: „E mostani eset is pontosan jelzi: Románia nem hajlandó visszaszolgáltatni jogos tulajdonosainak a tőlük elrabolt javakat, a restitúciós folyamat ellehetetlenítése pedig a lopás minősített esete és állampolitikai rangra emelése. Összhangban a kolozsvári Szent Mihály plébánia korábbi állásfoglalásával, az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőiként is úgy gondoljuk, hogy a Marianum államosítása és a visszaszolgáltatás ellehetetlenítése összeegyeztethetetlen a jogállamiság elveivel. A legfelsőbb bíróság által meghozott ítélet is bizonyítja a romániai igazságszolgálatás berkeiben alkalmazott – súlyos és egyértelmű magyarellenes színezettel bíró – kettős mércét, mely ellen minden adandó alkalommal kötelességünk szót emelni, s melyről a nemzetközi fórumokat is tájékoztatjuk. A Marianum helyzete különösen is szimbolikus, hiszen az 1948-as államosítást követően épületében a magyar tannyelvű Bolyai Egyetem működött, melyet a szélsőségesen magyarellenes diktatúra 1959-ben felszámolt. Így mára már nem csak az önálló magyar egyetem ügyére mért végzetes csapást a román államvezetés, hanem az épületegyüttes is jogtalan tulajdonosánál maradhat.”

Az állásfoglalás így zárul: „Miként korábban a Batthyáneum esetében, úgy most is felhívjuk a figyelmet: a bonyolult helyzetben kézenfekvő megoldást jelenthetne a bukaresti magyar képviselet. Szorgalmazzuk: a hatalom közelében lévő magyar döntéshozók érjék el, hogy a Marianum (is) kerüljön vissza jogos tulajdonosához, a római katolikus egyházhoz!”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA