A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Nagyváradi aláírásgyűjtés az épített örökség és a hagyományos városkép védelmében
MÁÉRT - 2021. november 17., szerda 18:07

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt kiáll a Nagyvárad történelmi belvárosában, az Ezredévi emléktéren tervezett kisajátítások és bontások ellen, s ehhez kéri a polgárok elvi támogatását és kézjegyét. A már meg is indított aláírásgyűjtés indokáról és ügymenetéről tartott sajtótájékoztatót november 17-én délben a város főutcáján Tőkés László, az EMNT elnöke és Szilágyi Zsolt, az EMNP külügyi- és nemzetpolitikai kabinetjének vezetője.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke felháborodásának adott hangot, hiszen a tervezett kisajátítások a történelmi magyar egyházak egyikét is érintik, jelesül éppen a reformátust. Kiemelte, hogy az intézkedés anélkül történik, hogy a helyi hatóságok idejében konzultáltak volna a telek- és háztulajdonosokkal. Mint mondta, a bontások ugyanakkor magán- és köztulajdont egyaránt érintenek, egyben pedig csorbítják a történelmi városképet, ezért ez minden nagyváradi közös ügye. Az EMNT elnöke párhuzamot vont a református gimnázium visszaszerzéséért folytatott jogharc, az iskola sportpályájának elkobzását végül sikerrel megakadályozó állampolgári kiállás és a jelen helyzet között. Megdöbbenésének adott hangot, amiért ilyen előzmények után újabb kísérlet történik a magyar református egyház tulajdonjogának megsértésére. Rámutatott, hogy a kommunista időszakot idézi ez az eljárás, hiszen abban az időben volt szokás kérdés nélkül tulajdont elkobozni, épületeket lebontani, embereket átköltöztetni. A különbség a két időszak között annyi, hogy régente kifosztották a közületeket és magánszemélyeket, most pedig többé-kevésbé méltányos összegekkel próbálják meg „kártalanítani” őket. Az EMNT tiltakozik a tulajdonjog sérelme ellen, az egyházat ért néltánytalanság ellen, a város és a magyar közösség épített örökségének tönkretétele ellen. „Szolidaritást vállalva a KREK-kel és az érintett magánszemélyekkel, csatlakozunk az aláírásgyűjtéshez, és erre szólítjuk fel Nagyvárad minden egyházát, összes felekezetét” – mondta Tőkés László, hozzátéve: ha kell, a polgári engedetlenség eszközeivel is élnek majd a siker érdekében, de reményét fejezte ki, hogy a műemlékvédelmi hatóság közreműködésével békésen is rendezni lehet az ügyet.
Szilágyi Zsolt az Erdélyi Magyar Néppárt egyik vezetőjeként román nyelven foglalta össze a sajtó megjelent munkatársai számára a meghirdetett aláírásgyűjtés indokát. Mint elmondta, az EMNP támogatja a város fejlődését, de nem támogatja a történelmi városkép egységének megbontását, a város építészeti-kulturális örökségének rombolását. Ezért is áll ki az EMNT és az EMNP a közvetlenül érintett Váradolaszi Református Egyházközség kezdeményezése mellett, és segíti a maga eszközeivel az aláírásgyűjtést. Már csak azért is, mert a párt szakértői még idejében alternatívát kínáltak a városvezetés által tervezett, urbanisztikailag sem szükségszerű rontásra-bontásra. A két szervezet arra hívja fel a városért felelősséget érző nagyváradiakat, hogy támogassák a kezdeményezést, élve a demokrácia adta véleménynyilvánítási jogukkal.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA